Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. Hebreeën 6:19