Ziet U dan niet die betraande gezichten
Vluchtend voor onrecht, voor honger, voor dood
De heersers die niets van dat alles verlichten
Maar zelf zo beroemd willen zijn, en zo groot
Ziet U de kinderen niet, ongeboren,
Niemand beschermd hen, ze worden vermoord
Omdat dat bij vrijheid van keuze moet horen
en ieder protest is bij voorbaat gestoord
Ziet U de ouderen niet, die hun dagen
Beginnen te tellen, van vreugde ontdaan
Ze vragen wat liefde, maar men vindt hen klagen
Zo eenzaam dat zij niet meer door willen gaan
Ziet U de mensen niet, moe van het vechten
Tegen de oordelen van deze tijd
Strijdend om vrede en betere rechten
Maar toch verliezen, hun inzet ten spijt
Breng ons toch vrede! Heer heel toch de wonden
Van mensen die nu toch nog vijanden zijn
Vergeef ons dit onrecht! Vergeef onze zonden
En kom deze wereld verlossen van pijn!
Anne Lies Mossel-de Kievit