Loof de oppermachtige Heer – eeuwig duurt zijn trouw – die wonderen doet, Hij alleen – eeuwig duurt zijn trouw. Psalm 136:3-4 (NBV)