Bijbelteksten Jeremia

Bijbelboek Jeremia

Het Bijbelboek Jeremia. Jeremia bevat 1364 Bijbelverzen verdeeld over 52 hoofdstukken. Daarin komen 74 titels voor. We hebben inmiddels behoorlijk wat kruimels met Bijbelteksten Jeremia gemaakt. Om goed overzicht te krijgen in alle Bijbelteksten met afbeeldingen die we gemaakt hebben zijn deze onderverdeeld in alle Bijbelboeken uit de Bijbel.

Naast de Bijbelboeken hebben we de Bijbelteksten ook onder gebracht in diverse thema’s. Denk aan thema’s als Bijbelteksten bemoediging, Bijbelteksten liefde en Bijbelteksten overlijden. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de pagina Bijbelteksten. Hier is een overzicht te vinden van alle thema’s waarin we Bijbelteksten bieden en natuurlijk ook een overzicht van alle Bijbelboeken.

Naar overzicht Bijbelteksten Jeremia

Bijbelteksten Jeremia overzicht

‭‭Jeremia‬ ‭33:3‬

Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u bekend maken grote en vaste dingen, die gij niet weet. ‭‭Jeremia‬ ‭33:3‬ ‭

Jeremia 1:11-12

De Heer vroeg aan mij: ‘Wat zie je daar, Jeremia?’ Ik zei: ‘Ik zie een bloeiende tak.’ En de Heer zei: ‘Dat heb je goed gezien. De bloemen van die tak zijn uitgekomen. Zo zal ook alles wat ik zeg, uitkomen.’ Jeremia 1:11-12

Jeremia 1:19

Zij zullen tegen u strijden, maar zij zullen niet tegen u op kunnen, want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te redden. Jeremia 1:19

Jeremia 1:5

Je bent geen verrassing. Ik kende u al voordat ik u vormde in uw moeders buik. Jeremia 1:5

Jeremia 1:5

Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Jeremia 1:5

Jeremia 15:16

Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o Heer, God van de hemelse machten. Jeremia 15:16

Jeremia 17:7

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht [...]

Jeremia 17:7

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is.  Jeremia 17:7

Jeremia 17:7

Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Jeremia 17:7 Eén van de grote kerkliederen, The Solid Rock van Edward Mote en William Bradbury, begint (vertaald) met deze woorden: 'Mijn hoop is gebaseerd op niets anders dan Jezus' bloed en gerechtigheid; op geen enkel bouwwerk durf ik [...]

Jeremia 17:8

Hij is als een boom geplant aan water. Jeremia 17:8

Jeremia 17:7-8

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Jeremia 17:7-8

Jeremia 18:6

Ik ging naar een werkplaats, waar een ​pottenbakker​ juist op zijn draaischijf aan het werk was. Als de ​pot​ die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere ​pot, precies zoals hij zich die had voorgesteld. De HEER zei: ‘Volk van Israël, ik kan [...]

Jeremia 20:11

De Heer staat mij terzijde als een machtig krijgsman. Jeremia 20:11

Jeremia 23:5

Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. ‭‭Jeremia‬ ‭23:5‬ ‭

Jeremia 23:6

In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID. Jeremia 23:6

Jeremia 29:11

Mijn plan met jullie staat vast– spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jeremia 29:11 Ook 2017 is in de handen van Hem die ons geluk voor ogen heeft. De diepe rust en vrede die het geeft als [...]

Jeremia 29:11

Als je wereld donker lijkt, en de glans van je hart is vervaagd, weet dan, dat je bedoeld bent om te schitteren. Nog eventjes volhouden.. een hoopvolle toekomst is voor jou. Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: [...]

Jeremia 29:11

Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Jeremia 29:11

Jeremia 29:11 Psalm 139:17

Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. ‭‭Jeremia‬ ‭29:11‬ ‬‬ Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten! hoe machtig veel zijn haar sommen! ‭‭Psalmen‬ ‭139:17

Jeremia 29:13

Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Jeremia 29:13

Niet de Bijbeltekst kunnen vinden die je zocht?

Op onze pagina Bijbelteksten bieden we een overzicht van alle thema’s en Bijbelboeken waar we Bijbelteksten in aanbieden.

Bekijk alle thema’s
Bekijk alle Bijbelboeken

VERSE KRUIMELS IN JE MAILBOX ONTVANGEN?

Dat kan! Bepaal hoe vaak je verse kruimels in je mailbox wenst te ontvangen en vul je e-mailadres in. Al meer dan 6000 mensen gingen je voor. De Bijbeltekst van de dag (dagelijkse Bijbeltekst) is het meest populair.

[activecampaign form=5]

Je gegevens zijn 100% veilig