Met hart en ziel wil ik de Here prijzen en Zijn heilige naam loven. Psalm 103:1