Bijbelgedeelte
Romeinen 10
7
Herziene Statenvertaling
1
Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.
2
Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht.
3
Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. De gerechtigheid uit het geloof
4
Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.
5
Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven.
6
De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen.
7
Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen.
8
Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken:
9
1
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
10
1
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.
11
Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
12
Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen.
13
Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.
14
1
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?
15
En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!
16
Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?
17
2
Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.
18
Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld.
19
Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt: Ik zal u jaloers maken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken.
20
En Jesaja durft het aan te zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen.
21
Met het oog op Israël zegt Hij echter: Heel de dag heb Ik Mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Beloften voor Israël
Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017
6 Kruimels
Romeinen 8-16 - gespreksgids
Romeinen 8-16 - gespreksgids
Hoe leidt het evangelie van Jezus Christus tot veranderingen in je dagelijkse leven? Dat is de vraag die Paulus centraal stelt in de tweede helft van zijn belangrijke brief aan de Romeinen. Middenin Romeinen 8-16 staat deze sleuteltekst: 'Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen.' (Rom. 12:1) Paulus wil aan de kerk van Rome in de eerste eeuw, én aan ons, laten zien wat het betekent om te leven vanuit het besef van Gods grote daden voor zijn volk: hoe zijn genade vormgeeft aan alles wat christenen zijn en hoe ze leven. Deze zeven Bijbelstudies laten zien hoe het evangelie het verschil maakt, niet alleen voor het eeuwige leven, maar ook voor onze hedendaagse prioriteiten en vooruitzichten, onze houding en onze daden.
Romeinen 10:14
Beschouwt u uzelf als eigenaar of als kapitein van uw bezittingen? Levert u de goederen af? De wereld leest de Bijbel niet – zij leest u en mij. De gelovige mens is de Bijbel van de ongelovige mens. Groeit u, zoals Petrus? Brandt u van liefde, zoals Stefa
Duurzaam & sociaal
Altijd retourneren & levenslange service
Gratis verzending vanaf €40,-
Hulp of advies nodig?
Vind je antwoord eenvoudig en snel op onze service pagina.
DagelijkseBroodkruimels Team
40.000+
volgers
45.000+
vind-ik-leuks
9,2/10
3953 beoordelingen
iDEAL
Algemene voorwaardenPrivacyCookies
© 2014 - 2024 Dagelijkse Broodkruimels