Bijbelgedeelte
Romeinen 9
2
Herziene Statenvertaling
1
Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest,
2
dat het een grote bron van droefheid voor mij is, en een voortdurende smart voor mijn hart.
3
Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft.
4
Zij zijn immers Isra├źlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de ere dienst en de beloften.
5
Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen , Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen! De vrijmacht van de verkiezing
6
Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die uit Isra├źl voortgekomen zijn, zijn Isra├źl.
7
Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden.
8
Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.
9
Want dit is het woord van de belofte: Rond deze tijd zal Ik komen, en dan zal Sara een zoon hebben.
10
En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebekka, die zwanger was van ├ę├ęn man , namelijk Izak, onze vader.
11
Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden ÔÇô opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit de werken, maar uit Hem Die roept ÔÇô
12
werd tot haar gezegd: De meerdere zal de mindere dienen.
13
Zoals geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.
14
Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet!
15
Want Hij zegt tegen Mozes: Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben.
16
Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt.
17
Want de Schrift zegt tegen de farao: Juist hiertoe heb Ik u verwekt: dat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en dat Mijn Naam verkondigd zou worden op de hele aarde.
18
Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil.
19
U zult dan tegen mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie heeft Zijn wil weerstaan?
20
Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt u mij z├│ gemaakt?
21
Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken?
22
En is het niet zo dat God, omdat Hij Zijn toorn wilde bewijzen en Zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van Zijn toorn, voor het verderf gereedgemaakt, verdragen heeft?
23
En dat met het doel om de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van Zijn ontferming, die Hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid?
24
Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.
25
Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde.
26
En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden.
27
En Jesaja roept over Isra├źl uit: Al zou het getal van de Isra├źlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden.
28
Want Hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal metterdaad Zijn zaak snel afhandelen op de aarde.
29
En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: Als de Heere van de legermachten ons geen nageslacht had overgelaten, zouden wij als Sodom zijn geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest. Het behoud van de heiden en de dwaling van Isra├źl
30
Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is.
31
Maar Isra├źl, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen.
32
Waarom niet ? Omdat zij die niet uit geloof zochten , maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots,
33
zoals geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
Herziene Statenvertaling ┬ę Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017
2 Kruimels
Romeinen 8-16 - gespreksgids
Romeinen 8-16 - gespreksgids
Hoe leidt het evangelie van Jezus Christus tot veranderingen in je dagelijkse leven? Dat is de vraag die Paulus centraal stelt in de tweede helft van zijn belangrijke brief aan de Romeinen. Middenin Romeinen 8-16 staat deze sleuteltekst: 'Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen.' (Rom. 12:1) Paulus wil aan de kerk van Rome in de eerste eeuw, ├ęn aan ons, laten zien wat het betekent om te leven vanuit het besef van Gods grote daden voor zijn volk: hoe zijn genade vormgeeft aan alles wat christenen zijn en hoe ze leven. Deze zeven Bijbelstudies laten zien hoe het evangelie het verschil maakt, niet alleen voor het eeuwige leven, maar ook voor onze hedendaagse prioriteiten en vooruitzichten, onze houding en onze daden.
Romeinen 9:16
Romeinen 9:16
Paulus, een volgeling van Jezus, was eerst een vervolger-van-volgelingen geweest. Als religieuze fanatiekeling had hij zich toegewijd aan het uitroeien van deze groep, die zich weigerde te voegen onder het gezag van de heersende macht, de politieke en rel
Duurzaam & sociaal
Altijd retourneren & levenslange service
Gratis verzending vanaf ÔéČ40,-
Hulp of advies nodig?
Vind je antwoord eenvoudig en snel op onze service pagina.
DagelijkseBroodkruimels Team
40.000+
volgers
45.000+
vind-ik-leuks
9,2/10
3953 beoordelingen
iDEAL
Algemene voorwaardenPrivacyCookies
┬ę 2014 - 2024 Dagelijkse Broodkruimels