Bijbelteksten Hemelvaart

Deze pagina met Bijbelteksten hemelvaart geeft een overzicht van verschillende Bijbelteksten die van toepassing zijn op Hemelvaartsdag. Daarnaast staan we op deze pagina kort even stil bij de betekenis van Hemelvaartsdag. We hopen dat je door middel van dit overzicht met Bijbelteksten Hemelvaart de juist Bijbeltekst Hemelvaart zal vinden.

Door op de knop hieronder te klikken ga je direct naar het overzicht met Bijbelteksten Hemelvaartsdag. Rustig verder lezen kan natuurlijk ook. Mocht je en Bijbeltekst Hemelvaart weten die niet in dit overzicht staat, maar waar jij van denkt dat deze wel in dit overzicht met Bijbelteksten Hemelvaartsdag hoort. Laat dit ons dan weten.

Direct naar het overzicht
Bijbelteksten Hemelvaart

Wanneer Bijbelteksten Hemelvaart?

Hemelvaart wordt altijd gevierd op donderdag, de veertigste dag na Pasen. Tijdens deze dag herdenken we als christenen de hemelvaart van Jezus Christus. Het is de veertigste dag na de opstanding uit het graf en tien dagen voor Pinksteren (de dag dat de nederdaling van de Heilige Geest wordt gevierd). Zoals er veertig dagen zitten tussen Aswoensdag en Pasen, zo zitten er ook veertig dagen tussen de opstanding van Jezus met Pasen en Zijn hemelvaart. Naast dit overzicht met Bijbelteksten hemelvaart willen we je ook wijzen op onze pagina’s met Bijbelteksten Pasen, Bijbelteksten Pinksteren en Bijbelteksten Kerst.

Hebreeën 9:12 omschrijft precies wat Hemelvaart is: Eens en voor altijd ging Hij (Jezus) met Zijn eigen bloed het Allerheiligste binnen en sprenkelde het op de plaats waar de zonden worden vergeven. Daarmee heeft Hij ons voor eeuwig van de zonde bevrijd! Met Zijn hemelvaart voltooide Jezus pas eigenlijk zijn verlossingswerk. Hemelvaart moest daarnaast ook plaatsvinden omdat Jezus anders niet zijn plaatsvervanger de Heilige Geest kon zenden. Kortom Hemelvaartsdag is dus in onmisbare gebeurtenis in het verlossingswerk van Jezus.

Overzicht Bijbelteksten Hemelvaart

Lucas 24:50-51
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Lucas 24:50-51

Handelingen 1:9
Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Handelingen 1:9

Niet de Bijbeltekst Hemelvaart kunnen vinden die je zocht?

Op onze pagina Bijbelteksten bieden we een overzicht van alle thema’s en Bijbelboeken waar we Bijbelteksten in aanbieden.

Bekijk alle thema’s
Bekijk alle Bijbelboeken