Liederen

869 Liederen
Opwekking 682
U, de Leeuw van Juda En Gods offerlam, Dat verhoogd in de hemel Voor eeuwig heersen zal, Komt terug op die dag, Waar de aarde op wacht En dan brengt U de volkeren samen. En het oog van de wereld Zal dan zijn gericht
Opwekking 40
Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja, hallelu, halleluja. Men kan niet leven van brood alleen,
Opwekking 479
Refrein: Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Wie zal ons nog kunnen scheiden van de liefde van de Heer. Want als God voor ons is, wie is er tegen ons. Hij die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft van de dood.
Opwekking 809
Vanaf het begin was het Woord bij God. En het leven is door het Woord ontstaan. En het Woord was God, en Hij was het Licht, en de duisternis kon het niet verslaan. Refrein:
Opwekking 528
Hoor, de engelen zingen de eer   van de nieuwgeboren Heer.   Vrede op aarde 't is vervuld;   Hij verzoent der mensen schuld.   Zing, o volken in het koor   dat weerklinkt de hemel door.   Zing het met een blijde stem   voor het kind van Bethlehem.   Hoor, de engelen zingen de eer   van de nieuwgeboren Heer.
Opwekking 262
Sta op, o kind'ren van Isra‰l. Kom en prijs nu je Maker. Dans, zing en verheug j'in Hem. Zing en verheug j'in Hem. Zing en verheug j'in Hem, o Isra‰l. De Heer is mijn Licht, de Rots van mijn verlossing. Ik vrees geen kwaad, want Hij is bij mij.
Opwekking 647
Toen U bad werd brood vermeerderd, toen U sprak, de storm gesust met een blik gaf U bewogen aan de hopelozen rust. Door uw hand genas U duizenden en uw roep versloeg de dood Door uw woord vluchtten demonen, met een zegen brak U brood.
Opwekking 242
Met vreugde zal ik tot U zingen Heer, U bent de Rots van mijn verlossing. 'k Kom met een danklied voor uw troon, o Heer, en verhoog U met gezang. U bent de Heerser over al wat leeft, U houdt de diepte der aard' in uw hand. Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer, U bent de rots van mijn verlossing.
Opwekking 858
Als ik alleen maar de strijd zie, ziet U overwinning Als ik alleen maar een berg zie, ziet U die berg verzet En als ik door een diep dal ga, troost U mij met liefde Want ik heb niets meer te vrezen, ik ben veilig Heer, met U Refrein:
Opwekking 764
U zult altijd voor ons strijden; U hebt steeds Uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap: Heer, U draagt de zegekroon, U, mijn Helper en Beschermer, U, mijn Redder en mijn Vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar Uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor Uw troon.
Opwekking 864
Er is maar een God die zijn troon verliet die uit liefde voor zijn schepping stierf Hij is de eerste en de laatste Er is maar een Mens die zonder zonde was die door te sterven ons het leven gaf Hij is de eerste en de laatste Hij heeft de sleutels van de dood van de vijand afgenomen
Opwekking 236
Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd. Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig, drie‰nig God, die ‚‚n in wezen zijt. Heilig, heilig, heilig, Gij blijft ons verborgen, wijl' voor zondig' ogen
Opwekking 324
Ik wil komen en knielen aan uw voeten Heer Jezus. In uw nabijheid is volheid van vreugd. Er is niemand, niets en niemand die mij zo vervullen kan. 'k Vind mijn vreugde in U alleen, o Heer.
Opwekking 480
Refrein: U stierf voor mij, mijn Jezus, veracht om mij, mijn God; uw lichaam verbroken om mijn ongerechtigheid, uw bloed heeft mij bevrijd. U kwam bij ons om een mens te zijn, als een kind zo hulpeloos en klein. Een man van smarten, veracht en bespot,
Opwekking 364
Prijs onze Heer, Hij alleen is de machtige God, vol van majesteit. Kom en buig neer, loof zijn heil'ge naam. Breng dan aan Hem, als een offer een zoete geur. De gebeden van je hart naar zijn troon. Geef Hem dank en eer.
Opwekking 781
Hoor de hartslag van de hemel: Jezus redt, Jezus redt. Hoor de adem van genade: Jezus redt, Jezus redt. Heel de hemel zingt tot eer van de nieuwgeboren Heer. En haar lied klinkt telkens luider: Jezus redt. Voor wie nederig van hart is:
Opwekking 547
Refrein: Ik kan wel blijven zingen,  want U heeft mijn ziel bevrijd.  Ik kan wel blijven dansen,  want uw liefde maakt mij blij. Mijn hart loopt over Heer van alles wat U deed; U nam mijn leven en  gaf mij een nieuwe kans. 
Opwekking 391
Refrein: Welkom, heil'ge Geest van God, waai over ons. Maak onze harten rein. O, welkom, heil'ge Geest van God, waai over ons. Maak onze harten rein. Zoals koren op het veld wordt bewogen door de wind,
Opwekking 759
Mijn God, wat is uw trouw toch groot, U gaat de strijd aan met het kwaad. U leidt ons in genade naar kalm water, U houdt ons altijd stevig vast. O Heer, denk aan uw mensen en help wie U volgen en houd uw belofte, mijn God. Refrein:
Opwekking 577
Jezus, allerhoogste naam mijn ziel zingt: Jezus,  het allermooiste lied. Jezus,  engelen aanbidden Hem.  Hemel en aard'  verheerlijken zijn naam.  Morgenster, Stralend Licht,  Bron van levend water,  Roos van Saron. Zoon van God. 
Opwekking 527
  Licht in de nacht; een ster schijnt   door de wolken,   dit is de nacht dat zijn leven begon.   'n Sluier van angst en pijn lag   op de volken,   totdat Hij kwam en het kwaad overwon.   Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;   stralend breekt die held're morgen aan.   Prijs nu zijn naam,
Opwekking 103
David met zijn slinger die was voor niemand bang. Hij bad tot God zijn Vader en zong een lofgezang. Klein, veracht van mensen, vertrouwde hij op God. Hij nam vijf gladde stenen en luisterde niet naar spot. En in de slinger zat een steen,  ) en de steen vloog rond en rond,  )2x
Opwekking 463
Vader, daal nu met uw Geest neer op wie hopen op uw kracht. Vader, ga genezend rond; heel hen die verwond op uw liefde wachten. Vader, U kunt ons genezen; daarom bidden wij tot U: Kom en vul ons met uw vuur, heel ons in dit uur;
Opwekking 405
Er is maar één God en maar één middelaar tussen God en mensen, Jezus Christus, die Zich gegeven heeft als een losprijs voor allen. Één God, één middelaar, Jezus Christus, de Zoon van God. Er is geen kloof meer
Duurzaam & sociaal
Altijd retourneren & levenslange service
Gratis verzending vanaf €40,-
Hulp of advies nodig?
Vind je antwoord eenvoudig en snel op onze service pagina.
DagelijkseBroodkruimels Team
40.000+
volgers
45.000+
vind-ik-leuks
9,2/10
3953 beoordelingen
iDEAL
Algemene voorwaardenPrivacyCookies
© 2014 - 2024 Dagelijkse Broodkruimels