Liederen

869 Liederen
Opwekking 489
Wij willen U ontmoeten, U eren in ons lied, vol dank en vol aanbidding, omdat U telkens weer voorziet. Uw liefde vult ons leven, wij zijn zo rijk door U. De dank die wij U geven is ons liefdeslied voor U.   Refrein:
Opwekking 365
'k Aanbid U, Heer, almachtig God. niemand is als U. 'k Aanbid U, Heer, o Vredevorst. Heel mijn hart verheerlijkt U. Ik dank U, Heer, U bent mijn gerechtigheid. 'k Aanbid U, Heer, almachtig God, niemand is als U.
Opwekking 844
De God van Abraham, Isaac en Jacob De God die eeuwig leeft en heersen zal Zijn licht omgeeft ons zijn hand beschermt ons Hij is voor ons onze God is voor ons Ontvang de zegen van de Vader Ontvang het leven dat Hij geeft Ga in de kracht van Zijn genade Ga met de vrede van Zijn Geest
Opwekking 273
Lofoffers brengen wij aan U in uw huis, o Heer. Lofoffers brengen wij aan U in uw huis, o Heer. En wij brengen aan U een offer van dankzegging. En wij brengen aan U een offer van vreugd'!
Opwekking 120
Want U, o Heer, bent God, de Allerhoogste. U bent zeer hoog verheven boven elke god. Want U, o Heer, bent God, de Allerhoogste. U bent zeer hoog verheven boven elke god. Ik verhoog U, ik verhoog U     ) ik verhoog U, o Heer.       )2x
Opwekking 731
Jezus, ik hou van U, meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik U zeggen kan. Halleluja Adonai, halleluja Adonai, halleluja Adonai. Amen
Opwekking 373
Voor de allerhoogste Heer knielen wij in ootmoed neer voor uw troon, uw hoog verheven troon. Heel ons wezen, ons verstand geven wij nu in uw hand. Maak ons met U verweven tot één volmaakt patroon, om het evenbeeld te worden van uw Zoon.
Opwekking 63
Prijst de Here met elkander, halleluja, halleluja, halleluja.
Opwekking 355
U die mij geschapen hebt. U wil ik aanbidden als mijn God. In voor- of tegenspoed, uw liefde doet mij zingen. U die mij geschapen hebt, U wil 'k danken hoe ik mij ook voel. En U gehoorzaam zijn. Heer, U bent mijn doel.
Opwekking 679
Refrein: Hij is hier, Hij is bij ons, in ons hart, in ons huis, onder ons. Hij is hier, Hij is bij ons, kom maar en vertrouw op Hem. (x2) strofe Leg je last maar neer bij de God die leven geeft, geef je zorgen over aan Hem.
Opwekking 445
Bron van levend water, ontspring nu in mij Zend uw Geest, o Heilig God, en maak mij vrij van elke situatie die mijn hart bezwaart 'k Geef mijn last aan U, die heel mijn ziel bewaart. Jezus (3 x) Vader (3 x) Geest van God (3 x)
Opwekking 468
Wij willen dat Jezus wordt verhoogd, ) zodat Hij gezien wordt in ons land  )2x en ieder erkennen zal dat Hij     ) de weg en de waarheid is.       ) Dit willen wij en bidden wij; dat Jezus verhoogd wordt in ons land. Dit willen wij, geloven wij; dat Jezus verhoogd wordt in ons land. (laatste keer herhalen en slot)
Opwekking 381
De zaligheid is van God, die samen met het Lam regeert op zijn troon. Eer en rijkdom, wijsheid en macht. Heerlijkheid, sterkte en kracht. Refrein: Zij onze God      ) voor eeuwig en eeuwig. )3x Amen!
Opwekking 672
Heerser over alle dingen God van de oneindigheid van Uw liefde wil ik zingen buigen voor Uw majesteit Eeuwen komen, eeuwen gaan voor altijd blijft Uw trouw bestaan Uw Naam weerklinkt door het heelal 'Die was en is en komen zal'
Opwekking 444
Heel mijn ziel roept naar U, o Heer mijn God. Heel mijn hart strekt zich uit naar U. Want uw goedheid is beter dan het leven. refrein: (mannen)  Heel mijn ziel roept naar U. (vrouwen)  Heel mijn ziel roept naar U. (allen)   Heel mijn ziel roept naar U,       o Heer, mijn God.
Opwekking 70
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid. Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, zeeën en land met macht te voorschijn riep. Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?
Opwekking 611
Niet door kracht) Noch geweld, ) Maar door mijn Geest, ) 2x Zo spreekt de Heer.) De wapens die wij dragen Zijn niet van de wereld, Maar machtig door God, Machtig door God.
Opwekking 357
Refrein: Lof zij de Heer,     ) die ons doet triomferen. )2x Lof zij de Heer,     ) die overwinnaar is!    ) Wie de wereld overwinnen door het bloed van het Lam. Leggen hier hun leven af, zelfs tot in de dood.
Opwekking 789
U leert me lopen op het water, de oceaan is weids en diep. U vraagt me alles los te laten, daar vind ik U en ik twijfel niet. Refrein: En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij.
Opwekking 347
Ik geloof in God de Vader, Schepper, die de schepping draagt. In zijn Zoon, in Christus Jezus die, geboren uit een maagd, aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam. Opgestaan en opgevaren troont Hij aan Gods rechterhand. Jezus, Hij is Heer, )
Opwekking 434
Tot zijn eer en heerlijkheid riep Hij ons tot leven. Om een open brief te zijn, door Hemzelf geschreven. Sprekend van zijn daden, door zijn hand geleid. Tekenen van genade, tot zijn eer en heerlijkheid. (2x) Tot zijn eer en heerlijkheid
Opwekking 795
Ik geloof in de Zoon. Ik geloof in de verrezen Heer. Ik geloof dat ik door Hem ondanks alles triomfeer. Refrein: Amen. Amen. Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft. Amen. Amen. Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid,
Opwekking 616
Houd mij dicht bij U. Laat me nooit meer gaan. Voor u leg ik mij leven neer. Verlangend naar u vriendschap Heer. U alleen begrijpt Wat ik nodig heb. U liefde die mij warmte geeft Als U mij in uw armen neemt.
Opwekking 267
Groot is de Heer, Hij is heilig en goed. Door zijn kracht staan wij vast in zijn liefde. Groot is de Heer, Hij's waarachtig en trouw. Door genade bewijst Hij zijn liefde. Groot is de Heer en waard onze lofprijs. Groot is de Heer en waard onze eer. Groot is de Heer, verhef dan je stem,
Duurzaam & sociaal
Altijd retourneren & levenslange service
Gratis verzending vanaf €40,-
Hulp of advies nodig?
Je kunt ons van maandag tot vrijdag van 9:00-12:00 uur per telefoon of e-mail bereiken. Buiten deze tijden zijn we alleen bereikbaar via de e-mail. Snel zaken regelen doe je in jouw account.
DagelijkseBroodkruimels Team
40.000+
volgers
45.000+
vind-ik-leuks
9,2/10
3952 beoordelingen
Thuiswinkel waarborg
Algemene voorwaardenPrivacyCookies
© 2014 - 2023 Dagelijkse Broodkruimels