Liederen

869 Liederen
Opwekking 268
Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
Opwekking 605
Geef ons een lofgewaad, Heer in plaats van neerslachtigheid. Giet uw vreugdolie nu uit over ons. Geeft ons een lofgewaad, Heer in plaats van neerslachtigheid. Uw vreugde is onze kracht, is onze kracht. Giet uw levend water uit
Opwekking 259
Want zijn naam is verheven, zijn glorie boven hemel en aard'. Heilig is de Heer God almachtig. Die was en die is en die komen zal. Want zijn naam is verheven, zijn glorie boven hemel en aard'. Heilig is de Heer God almachtig, die zit op de troon en die leeft in eeuwigheid.
Opwekking 155
Hij is de Almachtige, Hij is de Waarachtige, Hij is alles in al, die was, die is en komen zal...
Opwekking 442
Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder. Roemt zijn liefde, eeuwig en wereldwijd. Kroont Hem, kroont Hem, engelen, vol van zijn glorie. Brengt Hem hulde, sterkte en heerlijkheid. Als een herder draagt Hij ons in zijn armen waar Hij ons barmhartig zijn liefde geeft. Prijst Hem, prijst Hem
Opwekking 392
Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn Vriend. Want U nam de straf op U die ik had verdiend. De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. Mijn Jezus, ik hou van U,
Opwekking 166
U bent de grote Koning. U bent de Vredevorst. U bent de Heer van hemel en aard'. U bent waarlijk Zoon van God. Eng'len buigen voor U. Juichen in het refrein voor U die het Woord bent van eeuwig leven; Jezus Christus, U bent Heer. Hosanna voor de Zoon van David, de Koning aller koningen.
Opwekking 650
Voor uw schoonheid ons getoond, voor uw komst als Mensenzoon, voor het wonder dat U gaf, Wij prijzen U. Voor uw liefde wondergroot, voor uw lijden en uw dood. Hoe U zondaars heeft bevrijd, Waaronder mij.
Opwekking 744
Jeruzalem, de stad van trouw. Jeruzalem, de heilige stad. Jeruzalem, gezegend ben je, God heeft jou zo liefgehad. Refrein: Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem, en rust binnen je muren. Shalom, Jeruzalem, mag zijn vrede eeuwig duren.
Opwekking 800
Glorie aan de hoogste Heer, ) God van licht en kracht. ) Engelen brengen Hem de eer, ) 2x de aard’ bezingt zijn macht. ) Refrein: Waardig, waardig, Jezus is waardig. Eer aan de Mensenzoon. Groot is ‘Ik Ben’, aanbid en verhoog Hem, Koning met eer gekroond.
Opwekking 500
Heer, ik prijs uw naam, dank U voor uw trouw. Niemand is als U, rots waarop ik bouw. Zo onveranderlijk, machtig bent U, volmaakt in uw heiligheid, eeuwig vlammend vuur.   U alleen geef ik eer, Vredevorst,
Opwekking 742
Dit is het Lam, dat onze zonden draagt, voor ons geslacht: wij mogen weten van de belofte dat wie Hem gelooft bij het kruis vergeving vindt. Met het feest van dit levensbrood, en de wijn van Zijn offerdood, vieren wij onze vredesband, rondom de tafel van de Heer.
Opwekking 870
Wij zien grote daden van Jezus; De kracht van de Geest is op Hem. Zijn woord heeft de zieken genezen En doven verstaan nu Zijn stem. Wij horen de waarheid van Jezus, De Redder die stierf aan het kruis, maar die uit de dood is verrezen - wij zijn door Zijn geest overtuigd.
Opwekking 398
Leid mij naar uw heiligdom, huis van heerlijkheid. Laat uw vrede heersen in mijn hart. Dan zal ik uw woorden horen, in uw taal van liefde. Laat uw vrede heersen Vader, telkens als ik tot U nader. Laat uw vrede heersen in mijn hart. Refrein:
Opwekking 409
Refrein: Heel mijn hart jubelt voor de Heer, Ik dans, want alles zingt in mij. Hij maakte mij zo stralend als de zon door zijn rechtvaardigheid. Heel mijn hart jubelt voor de Heer, heel mijn hart jubelt voor de Heer. Ik was arm maar Hij bracht rijkdom, ruilde schande om voor eer,
Opwekking 288
Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt. Buig nu voor Hem en aanbid Hem. Zing... (hosanna voor de Heer). Vol van heerlijkheid is zijn majesteit. Breng nu ere aan de Here. Hij, de Koning, komt.
Opwekking 25
Laat ons met elkander, laat ons met elkander, zingen, prijzen, loven de Heer. Laat ons dat tezamen doen, zingen, prijzen, loven de Heer.  (5x)
Opwekking 193
Toon ons uw macht, o God, laat ons weer zien wat U deed eeuwen her. Toon ons uw macht, o God, laat ons weer zien wat U deed eeuwen her, o Heer! (vrouwen):  De strijdwagens van God        zijn tweemaal tienduizend, (mannen):   en duizenden maal duizenden.
Opwekking 369
Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon; dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor uw troon.     (2x)
Opwekking 576
Als wij samen U aanbidden dan maakt uw Geest ons één.  U bent welkom in ons midden,  wij eren U alleen. Ons hart staat voor U open,  Heer, neem de ereplaats;  wij heffen onze handen naar U op.  Refrein:  Immanuël, God zelf is met ons. ) 
Opwekking 159
Here der heren, Koning der koningen, U wil ik eren, U wil ik lofzingen, Rots aller eeuwen, U bent mijn Vesting, mijn Vaste Burcht, bij wie ik schuil. Halleluja...       (4x) Eer aan de Vader, die alle dingen schiep. Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep. Eer aan de Geest, U maakt ons samen ‚‚n, U alleen, U heb ik lief.
Opwekking 36
Roep Mij toch aan         ) en Ik zal u voortaan        )2x grote en machtige dingen      ) doen zien, waarvan gij niet weet. )
Opwekking 746
De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen Op alle wegen die je zult gaan Wanneer het meevalt, of soms ook tegen Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan Hij is als een schaduw, die met je meegaat Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw Ontvang nu de vrede en de genade,
Opwekking 579
Dank U; dank U voor uw kostbare bloed. Dank U voor uw offer dat ons de vrijheid biedt. Dank U, U nam alle schuld van ons af. Daarom zingen wij nu een overwinningslied, een overwinningslied. Want U opent de weg naar de Vader, laat Hem zien, zoals niemand Hem ziet. Jezus, dankzij uw trouwen genade
Duurzaam & sociaal
Altijd retourneren & levenslange service
Gratis verzending vanaf €40,-
Hulp of advies nodig?
Vind je antwoord eenvoudig en snel op onze service pagina.
DagelijkseBroodkruimels Team
40.000+
volgers
45.000+
vind-ik-leuks
9,2/10
3953 beoordelingen
iDEAL
Algemene voorwaardenPrivacyCookies
© 2014 - 2024 Dagelijkse Broodkruimels