Liederen

869 Liederen
Opwekking 271
Want U bent machtig, Koning en God. U bent de Vredevorst, eeuwig en trouw. Heer, wij staan voor U, geprezen zij uw naam. Wij zien U in uw heerlijkheid en buigen voor uw troon. U bent de Heer en wij willen U behagen. Wij brengen U de eer met heel ons hart.
Opwekking 77
Wij zijn allen hier bijeen     ) in Jezus' naam.          )2x En wij brengen Hem aanbidding, glorie, lof en eer. Wij zijn allen hier bijeen in Jezus' naam.
Opwekking 494
Soms als ik uw liefde voel zomaar op de straat, heel dicht bij, dan bid ik en fluister ik uw naam. Soms als U mij aanraakt Heer op een stil moment van de dag, dan zing ik: mijn God, ik heb U lief.   En af en toe, dan zou mijn hart haast barsten, als ik ervaar hoe groot uw liefde is.
Opwekking 250
Zingt Gode, psalmzingt zijn naam. Baant de weg voor Hem. Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht! Hosanna, Zoon van David. Hosanna in de hoogste hemelen. Hosanna, Zoon van David, die komt in de naam van onze God!
Opwekking 362
Baruch Ha Ba B'Shem Adonai.  ) Halleluja!          ) Baruch Ha Ba B'Shem Adonai.  )2x Halleluja!          ) Gezegend is hij die komt   ) in de naam van de Heer.    )4x die komt in de naam van de Heer. Halleluja, halleluja.
Opwekking 740
Ik bid dat God jou zegent Jij lieve, kleine schat En dat Hij jou zal geven De wensen van je hart Ik bid dat God jou zegent Jij lieve, kleine schat En dat het ver zal rijken Tot in jouw nageslacht
Opwekking 694
Ik bouw op Jezus, anders niet, het is zijn bloed dat redding biedt. Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ik steun alleen op Jezus' naam. Refrein: Hij is de rots waarop ik sta, de vaste grond voor mijn bestaan, de vaste grond voor mijn bestaan.
Opwekking 73
Wat een plezier heeft het meisje in de reidans, jongeren en ouderen tezamen. Lai, lai, lai, enz. De Heer verblijdt en troost ons in verdriet, verandert rouw hier in een vreugdelied. Want Hij, zo luidt het woord van God, geeft van zijn overvloed, verzadigt iedereen, voorgoed, ook mij.
Opwekking 91
Jezus houdt van alle kleine kinderen. Jezus houdt van alle kleine kinderen. Jezus houdt van alle kleine kinderen. Alle kleine kinderen mogen komen. E‚n kleine, twee kleine, drie kleine kinderen, vier kleine, vijf kleine, zes kleine kinderen, zeven kleine, acht kleine, negen kleine kinderen,
Opwekking 426
Ja, ik geloof in Jezus. Ik geloof in Hem als Zoon van God. Ik geloof dat Hij gestorven is. Ik geloof dat Hij is opgestaan. (mannen)  Hij is hier in ons midden, (vrouwen) Hij is hier in ons midden, (mannen)  zijn armen uitgespreid. (vrouwen) zijn armen uitgespreid. (mannen)  Hij geneest als wij bidden, (vrouwen) Hij geneest als wij bidden,
Opwekking 339
O, kom nu en jubel, breng dank aan de Heer, en juich voor de Rots van ons heil. O, kom voor zijn aangezicht, breng Hem eer. Verheug Hem met snarenspel. Want de Heer is een groot God en de Koning van alles wat leeft. Want de Heer is een groot God
Opwekking 652
Zing voor de koning, het Lam op de troon. Hij zal regeren, Gods enige zoon. Leven en redding brengt zijn heerschappij. Vreugde zal heersten, de schepping wordt vrij. Refrein: Kom, zing dit lied met mij. Zing dat je hoort bij Koning Jezus, Hij is jou heer. Kom richt je hart op Hem.
Opwekking 190
Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil. Hij is mijn Rots, mijn Burcht, ik zal niet wankelen. Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Ik verwacht het van Hem, mijn schuilplaats is in mijn God.
Opwekking 714
Al laat de zon zich niet meer zien aan 't einde van de nacht. Al wordt mijn lichaam niet voorzien van levenslust en kracht. Al ga ik door mijn zwaarste strijd, dan nog zing ik uw lof. Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, uw liefde laat nooit los. Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
Opwekking 493
Jezus, wat een heerlijke naam; Mensenzoon, Zoon van God, Lam op de troon. Blijdschap en vrede, genade en hoop, al mijn schuld is weggedaan; Jezus, wat een heerlijke naam.   Jezus, wat een heerlijke naam; zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd. Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht,
Opwekking 2
O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed. (2x) De duivelse macht is verbroken door zijn kracht. O, hoe wonderbaar is Jezus' bloed.
Opwekking 10
Laat mijn leven zijn,   ) vol van zonneschijn,    )2x altijd stralend, juichend, ) zingend tot uw eer.    ) Als Jezus in je woont, ebt ied're wanklank weg. Hij geeft je vreugd' en harmonie in plaats van pech. Laat mijn leven zijn,
Opwekking 119
Ik zal U loven, Here,       ) met mijn ganse hart,        )3x ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij verheugen en juichen, en juichen. In U wil ik mij verheugen en juichen, o Heer. Ik zal U loven, Here,       ) met mijn ganse hart,        )3x ik wil al uw wonderen verhalen;
Opwekking 681
Ik zie de grote koning vol glorie en met vuur omringd; de aarde beeft, de aarde beeft. Ik zie Hem in zijn liefde; onze zonden wast Hij weg. En ieder zingt en ieder zingt: Refrein: Hosanna, hosanna,
Opwekking 801
Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt dat Jezus leeft, en leeft in mij. Ik houd mij vast aan Hem met alles wat ik ben, mijn hoop is in zijn naam alleen. (2x) Refrein: Immanuel,
Opwekking 197
Heer, U bent wonderschoon, wonderschoon bent U, Heer. Vredevorst, Zoon van God bent U Heer. Heer, U bent wonderbaar, wonderbaar bent U, Heer. Raadsman, sterke God bent U, Heer, U mijn Heer, U mijn Heer, U mijn Heer.
Opwekking 557
Laat uw glorie zien  aan heel de wereld om ons heen;  als wij samen U aanbidden  dan maakt U ons één.  Laat uw glorie zien,  laat alle blijdschap die U brengt  een getuigenis van hoop zijn  voor wie U niet kent.  Refrein: 
Opwekking 660
Bron van leven, stroom van zegen, Heilige Geest, U bent hier. Raadsman, Trooster, milde regen, Gods hemelse glorie is hier. Refrein: Spring op in mij, o Levend Water, Heilige Geest van God. U bent welkom in dit huis, U bent welkom in dit huis.
Duurzaam & sociaal
Altijd retourneren & levenslange service
Gratis verzending vanaf €40,-
Hulp of advies nodig?
Vind je antwoord eenvoudig en snel op onze service pagina.
DagelijkseBroodkruimels Team
40.000+
volgers
45.000+
vind-ik-leuks
9,2/10
3953 beoordelingen
iDEAL
Algemene voorwaardenPrivacyCookies
© 2014 - 2024 Dagelijkse Broodkruimels