Bijbelteksten huwelijk

In de Bijbel staan behoorlijk wat Bijbelteksten die gaan over het huwelijk. Ben je op zoek naar een Bijbeltekst voor op een trouwkaart, christelijke teksten huwelijk of Bijbelteksten relatie? Dan zou ons overzicht Bijbelteksten huwelijk best wel eens van pas kunnen komen.

In de Bijbelteksten op deze pagina wordt het huwelijk niet altijd letterlijk genoemd, maar gaat het wel vaak over relaties en trouw. Klik op de knop hieronder om gelijk naar het overzicht Bijbelteksten huwelijk te gaan en de tekst over te slaan.

Direct naar het overzicht
Bijbelteksten huwelijk en bruiloft

Bijbelteksten over het Huwelijk?

Het moment dat mensen elkaar het jawoord geven is een bijzonder moment. De man en vrouw beloven elkaar eeuwige trouw en sluiten een verbond met God en elkaar. Het verwijst dus ook naar de trouw van God. Jezus zegt in Matteüs 16:19 dat wat we op aarde binden ook in de hemel gebonden zal zijn. In Bijbel wordt zoals reeds vermeld veel gesproken over het huwelijk tussen man en vrouw. Deze pagina geeft met name Bijbelteksten huwelijk, Bijbelteksten bruiloft en christelijke teksten huwelijk weer die goed op trouwkaarten gebruikt kunnen worden. Voor een Bijbeltekst trouwkaart ben je bij ons dus aan het goede adres.

We hopen dat deze pagina met Bijbelteksten huwelijk je dan ook goed van dienst zal zijn. Mocht je Bijbelteksten weten die niet in het overzicht staan, maar wel goed passen in het overzicht Bijbelteksten huwelijk neem dan contact met ons op. Op onze pagina met Bijbelteksten over liefde kun je meer mooie Bijbelteksten vinden. Hier staan ook behoorlijk wat Bijbelteksten liefde uit Korintiers op. Ben je op zoek naar een christelijke kaarten huwelijk om een echtpaar te feliciteren, dus christelijke wenskaarten huwelijk? Neem dat eens een kijkje in onze christelijke webshop. Hier bieden we diverse christelijke kaarten en andere leuke christelijke cadeaus.

Overzicht Bijbelteksten huwelijk

Genesis 2:18
God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Genesis 2:18

Genesis 2:22-24
Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’ Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Genesis 2:22-24

Deuteronomium 24:5
Als een man pas een vrouw heeft getrouwd, hoeft hij niet onder de wapens te gaan of enige dienst in het leger te verrichten. Hij is een jaar lang vrijgesteld en mag thuisblijven om zijn vrouw gelukkig te maken. Deuteronomium 24:5

Bijbeltekst huwelijk

Psalm 32:10
Wie op hem vertrouwen, omringt hij met liefde. Psalm 32:10

Bovenstaande huwelijks Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst huwelijk

Psalm 84:12
Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Psalm 84:12

Bovenstaande huwelijks Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst huwelijk

Psalm 118:24
Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Psalm 118:24

Bovenstaande huwelijks Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Psalm 118:27
De HERE is God, Hij heeft het voor ons doen lichten. Bindt de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar. Psalm 118:27

Bijbeltekst bruiloft

Spreuken 3:3
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 3:3

Bovenstaande huwelijks Bijbeltekst is te koop als christelijke trouwkaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst bruiloft

Spreuken 3:3
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 3:3

Bovenstaande huwelijks Bijbeltekst is te koop als christelijke trouwkaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Spreuken 18:22
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER. Spreuken 18:22

Bijbeltekst huwelijk

Spreuken 31:10
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. Spreuken 31:10

Spreuken 31:30
Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de HERE vreest, die is te prijzen. Spreuken 31:30

Prediker 4:12
En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. Prediker 4:12

Bijbeltekst Huwelijk Hooglied 6 3

Hooglied 6:3
Ik ben van mijn lief, en mijn lief is van mij. Hooglied 6:3

Bovenstaande huwelijks Bijbeltekst is te koop als christelijke trouwkaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Jeremia 29:11
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jeremia 29:11

Bovenstaande huwelijks Bijbeltekst is te koop als christelijke trouwkaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Matteüs 19:4-6
Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ Matteüs 19:4-6

Bijbeltekst Huwelijk Markus 10 8

Marcus 10:8
En die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. Marcus 10:8

Bovenstaande huwelijks Bijbeltekst is te koop als christelijke trouwkaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Marcus 10:9
Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Marcus 10:9

Johannes 13:34
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Johannes 13:34

Bovenstaande huwelijks Bijbeltekst is te koop als christelijke trouwkaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

1 Korintiërs 7:2
Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. 1 Korintiërs 7:2

Bijbeltekst Huwelijk 1 Korintiers 13 4

1 Korintiërs 13:4
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 1 Korintiërs 13:4

Bovenstaande trouwtekst uit de Bijbel is te koop als christelijke trouwkaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

1 Korintiërs 13:8
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan. 1 Korintiërs 13:8

Bovenstaande trouwtekst uit de Bijbel is te koop als christelijke trouwkaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Efeziërs 4:2-3
Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. p u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Efeziërs 4:2-3

Efeziërs 5:22-23
Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. Efeziërs 5:22-23

Efeziërs 5:25
Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. Efeziërs 5:25

Kolossenzen 3:18-19
Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kolossenzen 3:18-19

Hebreeën 13:4
Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. Hebreeën 13:4

1 Petrus 4:8
Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 1 Petrus 4:8

Bijbeltekst Huwelijk Johannes 4 19

1 Johannes 4:19
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 1 Johannes 4:19

Bovenstaande huwelijks Bijbeltekst is te koop als christelijke trouwkaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Niet de Bijbeltekst huwelijk kunnen vinden die je zocht?

Op onze pagina Bijbelteksten bieden we een overzicht van alle thema’s en Bijbelboeken waar we Bijbelteksten in aanbieden.

Bekijk alle thema’s
Bekijk alle Bijbelboeken