Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je vragen, dan zal Híj je paden rechtmaken. Spreuken 3:5-6