Bijbelgedeelte
Johannes 8
23
Herziene Statenvertaling
1
Jezus echter ging naar de Olijfberg.
2
En 's morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen.
3
En de schriftgeleerden en de Farizee├źn brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was.
4
En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel.
5
In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U?
6
En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde.
7
En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen.
8
En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde.
9
Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de ├ę├ęn na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond.
10
Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld?
11
1
En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer. Jezus als het Licht der wereld
12
8
Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
13
De Farizee├źn dan zeiden tegen Hem: U getuigt van Uzelf, Uw getuigenis is niet waar.
14
Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hoewel Ik van Mijzelf getuig, is Mijn getuigenis waar, want Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik heen ga, maar u weet niet waar Ik vandaan kom en waar Ik heen ga.
15
U oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand.
16
1
En als Ik al oordeel, Mijn oordeel is waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden heeft.
17
En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is.
18
Ik ben het Die van Mijzelf getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij.
19
Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? Jezus antwoordde: U kent Mij niet en evenmin Mijn Vader; als u Mij kende, zou u ook Mijn Vader kennen.
20
Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel, en niemand greep Hem, omdat Zijn uur nog niet gekomen was. Twistgesprekken met de Farizee├źn
21
Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Ik ga heen en u zult Mij zoeken, en in uw zonde zult u sterven; waar Ik heen ga, kunt u niet komen.
22
De Joden nu zeiden: Hij zal toch Zichzelf niet doden, omdat Hij zegt: Waar Ik heen ga, kunt u niet komen?
23
En Hij zei tegen hen: U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.
24
Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven.
25
Zij zeiden dan tegen Hem: Wie bent U? En Jezus zei tegen hen: Wat Ik u vanaf het begin al zeg.
26
Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen, maar Hij Die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en wat Ik van Hem gehoord heb, spreek Ik tot de wereld.
27
Zij begrepen niet dat Hij tegen hen over de Vader sprak.
28
Jezus dan zei tegen hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar dat Ik die dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen.
29
En Hij Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is. De kinderen van Abraham
30
Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem.
31
Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen,
32
3
en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
33
Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest; hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden?
34
Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.
35
En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig.
36
9
Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.
37
Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij te doden, omdat Mijn woord in u geen plaats krijgt.
38
Ik spreek over wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; u doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt.
39
Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen.
40
Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet.
41
U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben ├ę├ęn Vader, namelijk God.
42
Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.
43
Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen.
44
U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen .
45
Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet.
46
Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet?
47
Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent.
48
De Joden dan antwoordden en zeiden tegen Hem: Zeggen wij niet terecht dat U een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent?
49
Jezus antwoordde: Ik ben niet door een demon bezeten, maar Ik eer Mijn Vader, en u onteert Mij.
50
Maar Ik zoek Mijn eer niet; E├ęn is er Die haar zoekt en Die oordeelt.
51
1
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid.
52
De Joden dan zeiden tegen Hem: Nu weten wij zeker dat U door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten, en zegt U: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid?
53
U bent toch niet meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft U Zichzelf uit?
54
Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, betekent Mijn eer niets; Mijn Vader is het Die Mij eert, van Wie u zegt dat Hij uw God is.
55
En u kent Hem niet, maar Ik ken Hem; en als Ik zeg dat Ik Hem niet ken, ben Ik, net als u, een leugenaar. Maar Ik ken Hem en neem Zijn woord in acht.
56
Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd.
57
De Joden dan zeiden tegen Hem: U bent nog geen vijftig jaar en hebt U Abraham gezien?
58
Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: V├│├│r Abraham geboren was, ben Ik.
59
Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich en ging de tempel uit; Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg. De genezing van de blindgeborene
Herziene Statenvertaling ┬ę Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017
25 Kruimels
Kaart - Johannes 8:12 - Ik Ben het Licht Der Wereld
Kaart - Johannes 8:12 - Ik Ben het Licht Der Wereld
Christelijke enkele kaart aan de hand van Johannes 8:12 "Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben." gedrukt op duurzaam en stevig 300 grams papier met een matte look. Op de goed beschrijfbare achterkant van de kaart staat het logo van DagelijkseBroodkruimels en een kleine streepjescode. De achterkant is verder volledig blanco. Lekker veel schrijfruimte dus. Het papierformaat van de kaart is A6 (afmetingen 14,8 cm ├Ś 10,5 cm ├Ś 0,1 cm). De kaart wordt geleverd met een passende geribbelde kraft envelop met puntklep. De puntklep is voorzien van een gegomde strip die nat gemaakt moet worden om de envelop dicht te plakken. Tip: Kaarten zijn niet alleen leuk om te versturen, maar ook om thuis in je interieur te zetten. Het papier is stevig genoeg om de kaarten zonder hulpmiddelen tegen een wand of ander voorwerp te laten staan. Toch iets leuks kopen om kaarten mee neer te zetten of op te hangen? Bekijk dan onze [klemborden](/producten/klemborden) en [kaartenhouders](/producten/hangers-en-houders).
Paasposter - Johannes 8:12 - Ik Ben het Licht Der Wereld
Paasposter - Johannes 8:12 - Ik Ben het Licht Der Wereld
Johannes 8:12
Pasen
6013900277285
Christelijke paasposter aan de hand van Johannes 8:12 "Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben." gedrukt op duurzaam en stevig 350 grams papier met een matte look. Het papierformaat van de poster is A4 (29,7 cm ├Ś 21 cm ├Ś 0,1 cm). De poster wordt plat verzonden in een op maat gemaakte verpakking die extra bescherming geeft. Als de poster toch beschadigd raakt tijdens de verzending sturen wij kosteloos een nieuwe naar je op. Op de achterkant van de poster staat het logo van DagelijkseBroodkruimels en een kleine streepjescode. De achterkant is verder volledig blanco. Tip: Het papier van de poster is stevig genoeg om deze zonder hulpmiddel tegen een wand of ander voorwerp te laten staan. De poster wordt dan ook los geleverd, dus zonder eventueel afgebeelde klemborden en hangers. Toch iets leuks kopen om kaarten mee neer te zetten of op te hangen? Bekijk dan onze [klemborden](/producten/klemborden) en [posterhouders](/producten/hangers-en-houders).
Johannes 8:32
Johannes 8:32
Deze week hebben we gezien hoe belangrijk het is om de waarheid te omarmen en hoe Hij ons behoedt voor verdwalen. Jezus belooft ons dat als we in zijn woord blijven (lees: Hem volgen) we de waarheid zullen kennen en de waarheid ons zal vrijmaken. Dit bete
Johannes 8:12
Johannes 8:12
Sta op, kind van God, en schitter! Kom tevoorschijn en straal! Je bent het waard. Niet om iets uit jezelf, maar omdat hij jou het waard vond om zichzelf voor te geven. Zijn bloed is het bewijs van de waarde die hij in jou zag, voordat je gevormd werd in
Johannes 8:31, Johannes 8:32
Johannes 8:31, Johannes 8:32
Lees nog eens wat Jezus hier zegt: ÔÇťAls jij zo leeft zoals Ik je heb verteld, dan ben jij echt Mijn discipel.ÔÇŁ Er waren in die tijd van Jezus veel meesters, rabbiÔÇÖs, die gevolgd werden door discipelen. Als een rabbi je riep, dan liet je alles achter en gi
Johannes 8:12
Johannes 8:12
Licht. Vanaf het allereerste begin spreekt God ÔÇślichtÔÇÖ. Het Woord dat God spreekt is altijd Licht en Leven. God w├ę├ęt dat we het Licht nodig hebben om te kunnen leven. En Hij zag hoe de mensen verdwaalden in het donker. In de macht van het donker. Ze zage
Johannes 8:36
Johannes 8:36
Johannes 8:12
Johannes 8:12
Het is alweer de derde Adventszondag. Iemand vroeg vorige week waarom we Advent vieren. Eerlijk gezegd, ben ik zelf een beetje wars van tradities die gaan om de traditie zelf en de boodschap ervan verloren gaat. Bij Advent ervaar ik het anders. En ik wil
Johannes 8:36
Johannes 8:36
Fijne Bevrijdingsdag allemaal! Wat een feest vandaag. Dag waarop we vieren dat we vrij zijn. Ondanks alle maatregelen die er nu zijn, maatregelen waardoor je je van je vrijheid berooft kan voelen, mogen we in onze handjes knijpen hoe goed we het hebben
Johannes 8:36
Johannes 8:36
Ik ben gekomen om Mijn geliefde kinderen te bevrijden. Je bent werkelijk vrij! Verheug je, want Ik verlos je van je zonden. Ik vergeef je en wijs je nieuwe wegen. De tekst bij deze kruimel komt uit onderstaand dagboek ÔÇśIk ben altijd bij jeÔÇÖ van Sarah You
Johannes 8:36
Johannes 8:36
Hoe je je ook voelt, onthoud dat je niet terechtstaat. Er is geen veroordeling voor wie ├ę├ęn zijn met Mij ÔÇô de mensen die Mij kennen als hun Verlosser. De rechtbank van de hemel heeft je al vrijgesproken. Ik ben naar de aarde gekomen om je te bevrijden van
Johannes 8:16
Johannes 8:16
Heer Jezus, toen U op aarde leefde, wist U dat U nooit alleen was omdat Uw hemelse Vader altijd bij U was. Help mij om ook in dat voortdurende besef van Uw aanwezigheid te leven. Maak mij elk moment van iedere dag zo bewust van Uw aanwezigheid, dat ik Uw
Johannes 8:11
Johannes 8:11
Duurzaam & sociaal
Altijd retourneren & levenslange service
Gratis verzending vanaf ÔéČ40,-
Hulp of advies nodig?
Vind je antwoord eenvoudig en snel op onze service pagina.
DagelijkseBroodkruimels Team
40.000+
volgers
45.000+
vind-ik-leuks
9,2/10
3953 beoordelingen
iDEAL
Algemene voorwaardenPrivacyCookies
┬ę 2014 - 2024 Dagelijkse Broodkruimels