Bijbelgedeelte
Mattheüs 11
34
Herziene Statenvertaling
1
En het gebeurde, toen Jezus geëindigd had Zijn twaalf discipelen opdrachten te geven, dat Hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden.
2
Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen,
3
en zei tegen Hem: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?
4
En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet:
5
blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd;
6
en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt. Jezus' getuigenis over Johannes
7
Toen dezen weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt?
8
Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de koningen.
9
Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet.
10
Want hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.
11
Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij.
12
En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het.
13
Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.
14
En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou.
15
Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
16
Maar waarmee zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen:
17
Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst; wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven.
18
Want Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet, en ze zeggen: Hij heeft een demon.
19
De Zoon des mensen is gekomen, Die wel at en dronk, en ze zeggen: Ziedaar, een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de Wijsheid is gerechtvaardigd door Haar kinderen. De drie onboetvaardige steden
20
Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door Hem verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden:
21
Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben.
22
Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u.
23
En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn.
24
Maar Ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Het welbehagen van de Vader
25
In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.
26
Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.
27
Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.
28
18
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
29
4
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Aren plukken op de sabbat
Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017
22 Kruimels
Kaart - Mattheüs 11:28 - Kom naar Mij Toe Allen die Vermoeid en Belast Zijn
Kaart - Mattheüs 11:28 - Kom naar Mij Toe Allen die Vermoeid en Belast Zijn
Christelijke enkele kaart aan de hand van Mattheüs 11:28 "Kom naar Mij toe allen die vermoeid en belast zijn. En Ik zal u rust geven." gedrukt op duurzaam en stevig 300 grams papier met een matte look. Op de goed beschrijfbare achterkant van de kaart staat het logo van DagelijkseBroodkruimels en een kleine streepjescode. De achterkant is verder volledig blanco. Lekker veel schrijfruimte dus. Het papierformaat van de kaart is A6 (afmetingen 14,8 cm × 10,5 cm × 0,1 cm). De kaart wordt geleverd met een passende geribbelde kraft envelop met puntklep. De puntklep is voorzien van een gegomde strip die nat gemaakt moet worden om de envelop dicht te plakken. Tip: Kaarten zijn niet alleen leuk om te versturen, maar ook om thuis in je interieur te zetten. Het papier is stevig genoeg om de kaarten zonder hulpmiddelen tegen een wand of ander voorwerp te laten staan. Toch iets leuks kopen om kaarten mee neer te zetten of op te hangen? Bekijk dan onze [klemborden](/producten/klemborden) en [kaartenhouders](/producten/hangers-en-houders).
Kaart - Mattheüs 11:28 - Ik Wil Er voor Je Zijn
Kaart - Mattheüs 11:28 - Ik Wil Er voor Je Zijn
Christelijke enkele kaart aan de hand van Mattheüs 11:28 "Ik Wil Er voor Je Zijn." gedrukt op duurzaam en stevig 300 grams papier met een matte look. Op de goed beschrijfbare achterkant van de kaart staat het logo van DagelijkseBroodkruimels en een kleine streepjescode. De achterkant is verder volledig blanco. Lekker veel schrijfruimte dus. Het papierformaat van de kaart is A6 (afmetingen 14,8 cm × 10,5 cm × 0,1 cm). De kaart wordt geleverd met een passende geribbelde kraft envelop met puntklep. De puntklep is voorzien van een gegomde strip die nat gemaakt moet worden om de envelop dicht te plakken. Tip: Kaarten zijn niet alleen leuk om te versturen, maar ook om thuis in je interieur te zetten. Het papier is stevig genoeg om de kaarten zonder hulpmiddelen tegen een wand of ander voorwerp te laten staan. Toch iets leuks kopen om kaarten mee neer te zetten of op te hangen? Bekijk dan onze [klemborden](/producten/klemborden) en [kaartenhouders](/producten/hangers-en-houders).
Mattheüs 11:29
Mattheüs 11:29
In het proces van geestelijke groei is het door-de-korst-heen-breken een fase van radicale keuzes. Omdat jouw nieuwe leven nog zo jong en pril is, is juist dit het moment om te kiezen. De keuzes die je nu maakt zijn cruciaal voor jouw latere groei. Keuz
Mattheüs 11:30
Mattheüs 11:30
“want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” - Jezus Als je net je hoofd boven het maaiveld uitsteekt en de vraag van Jezus hoort kan deze je overweldigen. Je kan het idee krijgen dat er meer van je gevraagd wordt dat je aankan. Dat is niet zo. De l
Mattheüs 11:28
Mattheüs 11:28
Het sterven aan onszelf en het gevecht dat we dagelijks voeren met onze eigen verlangens is de tragedie van het leven. De donkere kant. We vinden het moeilijk om bepaalde zaken los te laten uit angst om de grip op het leven te verliezen. Daar vechten w
Mattheüs 11:28
Mattheüs 11:28
Hoe voel je je? Serieus, hoe gaat het met je? Hoe gaat het met jouw vrede, met jouw shalom? Kijk nog eens naar de eerste kruimel van dit jaar. Herinner je het je nog? Hoe voel je je? Je mag het mij vertellen, maar vertel vooral aan Jezus. Ga naar Hem.
Mattheüs 11:28
Mattheüs 11:28
Vanaf de Schepping heeft God de opdracht gegeven om rust een onderdeel te laten zijn in het ritme van ons dagelijks leven. Zo vaak voelt de wereld hectisch en bepaalt een volle agenda onze dagen en weken. Alsof je in een sneltrein zit die elk moment kan o
Mattheüs 11:29
Mattheüs 11:29
Reflectievragen in deze 40-dagen-tijd richting Pasen Samen met jou richten we onze blik op Jezus in deze dagen tot Pasen. Dwars door alle onrust om ons heen willen we onze focus richten op Jezus. Wie is Jezus? Wie zegt Hij zelf dat Hij is? En wat zeggen
Duurzaam & sociaal
Altijd retourneren & levenslange service
Gratis verzending vanaf €40,-
Hulp of advies nodig?
Vind je antwoord eenvoudig en snel op onze service pagina.
DagelijkseBroodkruimels Team
40.000+
volgers
45.000+
vind-ik-leuks
9,2/10
3953 beoordelingen
Thuiswinkel waarborg
Algemene voorwaardenPrivacyCookies
© 2014 - 2024 Dagelijkse Broodkruimels