Home > Kruimels > Alle
Alle Kruimels

Alle Kruimels

1 Korintiërs 1:10

29/01/2020|

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. 1 Korintiërs 1:10

Kolossenzen 3:5

28/01/2020|

Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Kolossenzen 3:5

Romeinen 8:39

27/01/2020|

Hoogte noch diepte, nog enig ander schepsel kan ons scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus, onze Here is. Romeinen 8:39

Jesaja 60:1

25/01/2020|

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Jesaja 60:1

Handelingen 26:22a

24/01/2020|

Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekend maken. Handelingen 26:22a

Hosea 13:4

23/01/2020|

Maar ik, de HEER, ben je God al sinds Egypte, en met andere goden mag je je niet inlaten: buiten mij is er niemand die je redt. Hosea 13:4

Micha 6:8

22/01/2020|

Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God. Micha 6:8

Efeziërs 1:7

21/01/2020|

In Hem zijn wij door Zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade. Efeziërs 1:7

Psalm 91:1-2

20/01/2020|

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de HERE: mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Psalm 91:1-2

Kruimels op categorie zoeken?

Op de pagina kruimels bieden we een overzicht van alle categorieën waar we kruimels in aanbieden.

Naar de pagina kruimels