Home > Kruimels > Bijbelteksten > Kolossenzen
Bijbelteksten Kolossenzen

Bijbelboek Kolossenzen

Het boek Kolossenzen is het 51e boek en bevat 95 verzen in 4 hoofdstukken. We hebben inmiddels behoorlijk wat kruimels met Bijbelteksten Kolossenzen gemaakt. Om goed overzicht te krijgen in alle Bijbelteksten met afbeeldingen die we gemaakt hebben zijn deze onderverdeeld in alle Bijbelboeken uit de Bijbel.

Naast de Bijbelboeken hebben we de Bijbelteksten ook onder gebracht in diverse thema’s. Denk aan thema’s als Bijbelteksten bemoediging, Bijbelteksten liefde en Bijbelteksten overlijden. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de pagina Bijbelteksten. Hier is een overzicht te vinden van alle thema’s waarin we Bijbelteksten bieden en natuurlijk ook een overzicht van alle Bijbelboeken.

Naar overzicht Bijbelteksten Kolossenzen

Bijbelteksten Kolossenzen overzicht

Colossenzen 1:17

Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dankzij Hem. Colossenzen 1:17

Colossenzen 3:23

Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Here is en niet voor mensen. Colossenzen 3:23

Colossenzen 3:15

Laat de vrede van God uw harten beheersen. Daartoe heeft God u ook geroepen als leden van één lichaam. Wees daarom dankbaar. Colossenzen 3:15

Kolossensen 4:5

Gedraag u wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid om hun het goede nieuws door te geven. Kolossensen 4:5

Kolossenzen‬ ‭2:10‬

En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht. ‭Kolossenzen‬ ‭2:10‬

Kolossenzen 1:11

U zult door Zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen | Kolossenzen 1:11

Kolossenzen 1:16

In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Kolossenzen 1:16

Kolossenzen 1:27

Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. Kolossenzen 1:27

Kolossenzen 2:14

Kolossenzen 2:14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Kolossenzen 2:14

Kolossenzen 2:15

Hij heeft Zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Kolossenzen 2:15 De Bijbel geeft ons niet alleen de nodige informatie over satan en de demonen, maar ook over de wapens die wij voor deze strijd nodig hebben, [...]

Kolossenzen 2:2-3

Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Kolossenzen 2:2-3 Als je Mij koestert boven al het andere, als je Mij [...]

Kolossenzen 2:6

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in  Hem. Kolossenzen 2:6

Kolossenzen 2:7

Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Kolossenzen 2:7

Kolossenzen 3:11

Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen. Kolossenzen ‭3:11‬

Kolossenzen 3:13

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Kolossenzen 3:13

Kolossenzen 3:17

Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. Kolossenzen 3:17

Kolossenzen 4:2

Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. Kolossenzen 4:2

Niet de Bijbeltekst kunnen vinden die je zocht?

Op onze pagina Bijbelteksten bieden we een overzicht van alle thema’s en Bijbelboeken waar we Bijbelteksten in aanbieden.

Bekijk alle thema’s
Bekijk alle Bijbelboeken

VERSE KRUIMELS IN JE MAILBOX ONTVANGEN?

Dat kan! Bepaal hoe vaak je verse kruimels in je mailbox wenst te ontvangen en vul je e-mailadres in. Al meer dan 6000 mensen gingen je voor. De Bijbeltekst van de dag (dagelijkse Bijbeltekst) is het meest populair.

[activecampaign form=5]

Je gegevens zijn 100% veilig