Bijbelteksten Pinksteren

Bijbelteksten Pinksteren? Uit de statistieken van onze website blijkt dat veel mensen zoeken op Bijbelteksten die gerelateerd zijn aan diverse christelijke feestdagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Bijbelteksten Kerst, Bijbelteksten Pasen, maar dus ook Bijbelteksten Pinksteren.

Om in deze behoefte te voorzien hebben we besloten om diverse overzichten te maken met Bijbelteksten. Dit overzicht met Bijbelteksten Pinksteren is er daar één van. We hopen dat je door middel van dit overzicht met Bijbelteksten Pinksteren een mooie Bijbeltekst Pinksteren zult vinden.

Direct naar het overzicht
Bijbelteksten Pinksteren

Waarom Bijbelteksten Pinksteren?

Met Pinksteren gedenken we als christenen de uitstorting van de Heilige Geest. Een gebeurtenis waar al lang van te voren door de profeet Joël over gesproken werd: En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Joël 2:28. Jezus spreekt in Johannes 14 over Hem die gezonden is om onze, trooster, raadgever, helper, bemiddelaar, pleitbezorger, versterker en houvast te zijn die altijd bij ons is. Naast Bijbelteksten bieden we ook gedichten over Pinksteren. Neem hiervoor eens een kijkje op onze pagina met christelijke gedichten.

In dit overzicht zijn er dus behoorlijk wat Bijbelteksten Heilige Geest te vinden. Daar Pinksteren immers over de uitstorting van de Heilige Geest gaat. Op deze pagina gaan we verder niet in op de vraag: “Wat is Pinksteren?” Naast dit overzicht met Bijbelteksten Pinksteren bieden we ook een overzicht met bemoedigende Bijbelteksten, maar bijvoorbeeld ook Bijbelteksten verjaardag, Bijbelteksten geboorte en andere pagina’s met mooie Bijbelteksten. Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor een dagelijkse Bijbeltekst. Deze dagelijkse Bijbeltekst is per e-mail te ontvangen, maar je kan deze Bijbelteksten van de dag bijvoorbeeld ook via alle bekende sociale media ontvangen.

Overzicht Bijbelteksten Pinksteren

Ezechiël 36:26
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ezechiël 36:26

Bijbeltekst Pinksteren

Mattheüs 28:20
en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld Mattheüs 28:20

Bovenstaande Bijbeltekst pinksteren is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Handelingen 2:1-2
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

Handelingen 2:3-4
Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Handelingen 2:3-4

Kolossenzen 3:1-2
Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. Kolossenzen 3:1-2

Niet de Bijbeltekst Pinksteren kunnen vinden die je zocht?

Op onze pagina Bijbelteksten bieden we een overzicht van alle thema’s en Bijbelboeken waar we Bijbelteksten in aanbieden.

Bekijk alle thema’s
Bekijk alle Bijbelboeken