Home > Kruimels uit Martijn van der Veer

Over Martijn van der Veer

Vader van Bent en Sverre. Getrouwd met Jeanne Marij. Houdt van Jezus. Sport veel en graag. Kan genieten van een goed boek en droomt van het schrijven ervan. Bekijk alle blogs en videokruimels van Martijn

Liefde: Het Gevoel Wordt Zichtbaar In De Actie

Liefde. Wat is het eigenlijk? Dekt het woord de lading wel? Waar gebruiken we het woord allemaal voor en wordt ons begrip van liefde hier niet een beetje diffuus van?   Kriebels in je buik Ik weet nog heel goed dat ik samen met mijn vrouw, Jeanne Marij, die toen [...]

Vergeef Ons Onze Schulden

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. - Matteüs 6:12 Vergeven Worden Zoals Jij Zelf Vergeeft Wil jij dat écht? Dat God jou op dezelfde manier vergeeft zoals jij anderen vergeeft? Beeld jezelf eens in dat je God ontmoet en Hem precies [...]

1 Korinthe 13:8

De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. 1 Korinthe 13:8a Als je van je broeders en zusters houdt, ben je uit God geboren en ken je God. Als je niet van de broeders en zusters houdt, ken je God niet, want God is liefde. 1 Johannes 4:8

Spreuken 23:17-18

Wees niet jaloers op zondaars, heb altijd ontzag voor de HEER. Dan heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren. Spreuken 23:17-18 Als iets wat je hebt gehoord, gezien of gedacht je bang maakt, wil Ik dat je die zorgen bij Mij brengt. Herinner jezelf eraan dat Ik Degene [...]

Matteüs 7:24

Luister naar Mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je op een verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond. Matteüs 7:24 Verheug je over je afhankelijkheid van Mij! Juist in die afhankelijkheid ben je wonderlijk veilig. Mensen die het verwachten van zichzelf, van anderen of van [...]

Johannes 8:36

Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Johannes 8:36 Ik ben gekomen om Mijn geliefde kinderen te bevrijden. Je bent werkelijk vrij! Verheug je, want Ik verlos je van je zonden. Ik vergeef je en wijs je nieuwe wegen.   De tekst bij deze [...]

Efeziërs 1:4

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn. Efeziërs 1:4 Ik weet dat je noch volmaakt, noch zondeloos bent, maar toch ben je heilig en zuiver in Mijn ogen. Als Ik naar je kijk, zie Ik [...]

Spreuken 9:10

Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. Spreuken 9:10

1 Samuel 3:10

Toen kwam de Heer naar Samuel toe. En net als de andere keren riep Hij: "Samuel, Samuel!" En Samuel zei: "Spreek Heer. Ik ben Uw dienaar. Ik luister." 1 Samuel 3:10

Jesaja 49:15-16

Ik vergeet jou nooit. Ik heb je in Mijn handpalm gegrift. Jesaja 49:15-16   Deze tekst komt uit het dagboekje "Ik ben altijd bij je" van Sarah Young.