Bijbelteksten overlijden

Soms komt een overlijden van een naaste erg onverwacht, soms gaat er een lang ziektebed aan vooraf. Het overzicht Bijbelteksten overlijden biedt een overzicht van Bijbelteksten die gebruikt kunnen worden bij een overlijden of begrafenis.

Een veel gebruikte Psalm bij overlijden is Psalm 23:4: “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.” Echte christelijke woorden van troost na overlijden.

Direct naar het overzicht
Bijbelteksten overlijden

Bijbelteksten overlijden

Dit overzicht Bijbelteksten Overlijden kan worden gebruikt als je op zoek bent naar een Bijbeltekst bij plotseling overlijden, maar ook bij Bijbelteksten begrafenis. Een Bijbeltekst kan erg krachtig zijn als christelijke bemoediging na overlijden, maar kan ook goed als christelijk woord van troost worden gebruikt na een overlijden.

Het kans soms er lastig zijn om de juiste woorden te vinden voor op een kaart of bij een condoleance. Christelijke condoleance gedichten, maar ook Bijbelteksten kunnen in dit geval veel troost bieden.

Naast dit overzicht Bijbelteksten overlijden of anders gezegd Bijbelteksten condoleance bieden we ook een overzicht met bemoedigende Bijbelteksten en een overzicht Bijbelteksten medeleven.

Ben je op zoek naar christelijke condoleance kaarten of christelijke bemoedigingskaarten? Kijk dan ook in onze christelijke webshop. We hopen dat dit overzicht met christelijke condoleance teksten en Bijbelteksten overlijden je zal helpen bij het vinden van een passend woord van troost na een overlijden.

Overzicht Bijbelteksten overlijden

Jozua 23:14
Luister. Nu ik de weg moet gaan die ieder mens wacht, moet u goed beseffen dat de HEER, uw God, geen van de beloften heeft gebroken die hij u heeft gedaan. Hij heeft ze alle gestand gedaan, hij heeft er niet één gebroken. Jozua 23:14

Bijbeltekst Condoleance 2 Kronieken 25 8

2 Kronieken 25:8
Want in God is kracht, om te helpen. 2 Kronieken 25:8

Bovenstaande Bijbeltekst overlijden is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Overlijden 2 Kronieken 25 8

2 Kronieken 25:8
Want in God is kracht, om te helpen. 2 Kronieken 25:8

Bovenstaande Bijbeltekst overlijden is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbelteksten overlijden

Jesaja 40:8
Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Jesaja 40:8

Bijbelteksten overlijden

Jesaja 51:12
Ik, ik ben het die jullie troost. Jesaja 51:12

Bovenstaande Bijbeltekst overlijden is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst condoleance

Psalm 23:4
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Psalm 23:4

Bijbeltekst condoleance

Psalm 31:25
Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed. Psalm 31:25

Bovenstaande Bijbeltekst overlijden is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst condoleance

Psalm 31:25
Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed. Psalm 31:25

Bovenstaande Bijbeltekst overlijden is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst condoleance

Psalm 46:2 3
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Psalm 46:2 3

Bovenstaande Bijbeltekst overlijden is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Psalm 49:16
Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk, mij zal hij wegnemen. Psalm 49:16

Hooglied 8:6
Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Hooglied 8:6

Ezechiël 18:32
Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef! Ezechiël 18:32

Matteüs 16:25
Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Matteüs 16:25

Lucas 23:46
En ?Jezus? riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. Lucas 23:46

Johannes 11:25-26
Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ Johannes 11:25-26

Romeinen 5:7-8
Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5:7-8

Bijbeltekst condoleance

Romeinen 8:38-39
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 8:38-39

Bovenstaande Bijbeltekst overlijden is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Romeinen 14:8
Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.
Romeinen 14:8

1 Korintiërs 15:21
Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. 1 Korintiërs 15:21

1 Korintiërs 15:22
Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. 1 Korintiërs 15:22

Filippenzen 1:21
Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Filippenzen 1:21

Filippenzen 1:23-24
Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Filippenzen 1:23-24

1 Tessalonicenzen 4:16-17
Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 1 Tessalonicenzen 4:16-17

Openbaring 21:3-4
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Openbaring 21:3-4

Niet de Bijbeltekst overlijden kunnen vinden die je zocht?

Op onze pagina Bijbelteksten bieden we een overzicht van alle thema’s en Bijbelboeken waar we Bijbelteksten in aanbieden.

Bekijk alle thema’s
Bekijk alle Bijbelboeken