Bijbelgedeelte
Johannes 1
26
Herziene Statenvertaling
1
2
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
2
Dit was in het begin bij God.
3
1
Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
4
1
In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
5
4
En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.
6
Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.
7
Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.
8
Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.
9
4
Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.
10
Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.
11
Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12
2
Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13
die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.
14
1
En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
15
Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: H├şj was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is v├│├│r mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.
16
2
En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.
17
Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
18
1
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. Johannes de Doper
19
En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en Levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: Wie bent u?
20
En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: Ik ben de Christus niet.
21
En zij vroegen hem: Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik ben het niet. Bent u de Profeet? En hij antwoordde: Nee.
22
Zij zeiden dan tegen hem: Wie bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben; wat zegt u van uzelf?
23
Hij zei: Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft.
24
En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizee├źn,
25
en zij vroegen hem: Waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de Profeet?
26
Johannes antwoordde hun: Ik doop met water, maar midden onder u staat Hij Die u niet kent.
27
Hij is het Die na mij komt, Die v├│├│r mij geworden is, bij Wie ik het niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken.
28
Dit gebeurde in Bethabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.
29
2
De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!
30
H├şj is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik.
31
En ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Isra├źl geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water.
32
En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem.
33
En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt.
34
En ik heb gezien en getuigd dat H├şj de Zoon van God is. De eerste discipelen
35
De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen.
36
En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!
37
En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus.
38
En toen Jezus Zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei Hij tegen hen:
39
Wat zoekt u? En zij zeiden tegen Hem: Rabbi (wat vertaald wil zeggen: Meester), waar woont U?
40
Hij zei tegen hen: Kom en zie! Zij kwamen en zagen waar Hij woonde en bleven die dag bij Hem. En het was ongeveer het tiende uur.
41
Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd waren.
42
Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus.
43
En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Filippus en Nathana├źl
44
De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond Filippus en zei tegen hem: Volg Mij.
45
Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus.
46
Filippus vond Nathana├źl en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth.
47
En Nathana├źl zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: Kom en zie.
48
Jezus zag Nathana├źl naar Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk een Isra├źliet in wie geen bedrog is.
49
Nathana├źl zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u.
50
Nathana├źl antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Isra├źl.
51
Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze.
52
En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen : Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen. De bruiloft in Kana
Herziene Statenvertaling ┬ę Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017
29 Kruimels
Sojawas Kaars - Lavendel & Venkel
Sojawas Kaars - Lavendel & Venkel
Johannes 1
6095527754790
Een lichtend licht, maar deze kaars verlicht niet je hart, zoals onze God dat wel doet. Een kaars met een betekenisvolle gedachte vanuit Johannes 1. Deze heerlijke geurkaars kaars is perfect geschikt als leuk cadeautje of om gezellig zelf thuis aan te steken. Deze kaars is gemaakt van pure┬áessenti├źle oli├źn en natuurlijke sojawas. Dit maakt de kaars natuurlijk, puur en vegan. De kaars wordt in kleine hoeveelheden met de hand gegoten en heeft 40 branduren.
Sojawas Kaars - Lavendel & Geranium
Sojawas Kaars - Lavendel & Geranium
Johannes 1
6095505569576
Een lichtend licht, maar deze kaars verlicht niet je hart, zoals onze God dat wel doet. Een kaars met een betekenisvolle gedachte vanuit Johannes 1. Deze heerlijke geurkaars kaars is perfect geschikt als leuk cadeautje of om gezellig zelf thuis aan te steken. Deze kaars is gemaakt van pure┬áessenti├źle oli├źn en natuurlijke sojawas. Dit maakt de kaars natuurlijk, puur en vegan. De kaars wordt in kleine hoeveelheden met de hand gegoten en heeft 40 branduren.
Sojawas Kaars - Rozemarijn
Sojawas Kaars - Rozemarijn
Johannes 1
6095508777787
Een lichtend licht, maar deze kaars verlicht niet je hart, zoals onze God dat wel doet. Een kaars met een betekenisvolle gedachte vanuit Johannes 1. Deze heerlijke geurkaars kaars is perfect geschikt als leuk cadeautje of om gezellig zelf thuis aan te steken. Deze kaars is gemaakt van pure┬áessenti├źle oli├źn en natuurlijke sojawas. Dit maakt de kaars natuurlijk, puur en vegan. De kaars wordt in kleine hoeveelheden met de hand gegoten en heeft 40 branduren.
Johannes 1:9
Johannes 1:9
ÔÇťWanneer Ik in de wereld ben, ben ik het Licht voor de wereldÔÇŁ, zei Jezus in hoofdstuk 9 en Hij gaf een blinde het licht in de ogen terug zodat hij weer kon zien. De mensen vroegen zich af, Wie is deze Man dat Hij dit kan doen? Jezus antwoordt daarop dat
Johannes 1:50
Johannes 1:50
De allereerste volgelingen van Jezus lieten werkelijk alles achter om Hem te volgen, puur omdat ze Hem hadden gehoord en gezien (zie vanaf vers 35!). Alleen Nathana├źl, een tikkeltje sceptisch, vraagt zich af of er iets goeds uit Nazareth kan komen. Totdat
Johannes 1:29
Johannes 1:29
De komende weken gaan we kijken naar een aantal Ik-Ben-uitspraken van Jezus. En naar wat mensen om Hem heen zeiden Wie Hij is. Vandaag is Johannes de Doper aan het woord. Een nogal opvallende man, vooral door hoe scherp hij de dingen zei. Hij predikte een
Johannes 1:5
Johannes 1:5
Zie je ook hoe bizar mooi hier de komst van het Licht geschilderd wordt? Zoals ÔÇśin den beginneÔÇÖ. Toen duisternis heerste over de hele aarde. Een woeste, duistere oerzee, vol chaos. Totdat de Gods Geest over de zee zweefde, er letterlijk op ging broeden, z
Johannes 1:29
Johannes 1:29
Op onze weg naar Thuis moeten we onze ogen voortdurend gericht houden op Jezus. Hij is onze Wegbereider. De grote Thuiskomer. De Frontrunner. Lopend op de Weg van het Leven kan ons niets gebeuren. Het pad is gebaand. De weg is open. Maar als we onze bl
Johannes 1:5
Johannes 1:5
Johannes 1:3
Johannes 1:3
Woorden zijn een belangrijk communicatiemiddel. Woorden om uit te spreken, te denken of op te schrijven. Het helpt ons uitdrukking te geven aan hetgeen binnenin ons leeft.   God schiep alle dingen vanuit het niets, Hij sprak en het was er! God openbaart Z
Johannes 1:14
Johannes 1:14
Wie is Jezus voor jou? Je weet en gelooft dat Jezus de Zoon van God is. God, de Vader zond Zijn Zoon uit Liefde voor jou en mij om te herstellen wat verloren was gegaan: het Leven in intimiteit met God, onze Schepper. Jezus gaf Zijn leven om ons terug te
Houd moed, heb lief
Houd moed, heb lief
Op de zijgevel van een huis in mijn buurt staan de woorden ÔÇśhoud moed, heb liefÔÇÖ. Ik lees ze bijna dagelijks, zoals menig voorbijganger. Het is een bemoedigende tekst dat volgens mij laat zien hoe je deze dwaze wereld kunt onderzoeken en het goddelijke op
Johannes 1:29
Johannes 1:29
Johannes 1:12
Johannes 1:12
Duurzaam & sociaal
Altijd retourneren & levenslange service
Gratis verzending vanaf ÔéČ40,-
Hulp of advies nodig?
Vind je antwoord eenvoudig en snel op onze service pagina.
DagelijkseBroodkruimels Team
40.000+
volgers
45.000+
vind-ik-leuks
9,2/10
3953 beoordelingen
iDEAL
Algemene voorwaardenPrivacyCookies
┬ę 2014 - 2024 Dagelijkse Broodkruimels