Bijbelgedeelte
Lukas 15
3
Herziene Statenvertaling
1
2
Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen.
2
2
En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen.
3
2
En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei:
4
2
Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt?
5
2
En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders.
6
2
En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
7
2
Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. De verloren penning
8
Of welke vrouw, die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt?
9
En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had.
10
Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. De verloren zoon
11
En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen.
12
En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.
13
En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een losbandig leven.
14
En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden.
15
En hij ging heen en voegde zich bij één van de burgers van dat land, en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden.
16
En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, maar niemand gaf hem die.
17
En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger.
18
Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u.
19
En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners.
20
En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet , viel hem om de hals en kuste hem.
21
En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden.
22
Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten.
23
En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn.
24
Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.
25
Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en reidans.
26
En nadat hij één van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was.
27
Deze nu zei tegen hem: Uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft.
28
Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan.
29
Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: Zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn.
30
Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.
31
1
En hij zei tegen hem: Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou.
32
Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. De onrechtvaardige rentmeester
Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017
4 Kruimels
Schaapje is zoek
Schaapje is zoek
Saartje mag voor het eerst met de herder mee naar buiten. Wat is ze blij! Maar Saar let niet goed op en verdwaalt... Wordt Saartje op tijd gevonden? Gebaseerd op het bijbelverhaal uit Lucas 15:1-7 Met vetgedrukte woordjes om samen te oefenen. Ook verkrijgbaar in deze serie: Veilig in de storm Dank U, lieve God Baby Jezus is geboren Kom maar bij Mij
Johannes 14:2
Johannes 14:2
Toen de jongste zoon zichzelf terugvond tussen de brokstukken van zijn bestaan, en de balans van zijn leven opmaakte, kwam hij tot de conclusie dat hij nog maar één optie had. Één optie met perspectief; Opstaan en naar de vader gaan. De manier waarop m
Lukas 15:31
Lukas 15:31
Duurzaam & sociaal
Altijd retourneren & levenslange service
Gratis verzending vanaf €40,-
Hulp of advies nodig?
Vind je antwoord eenvoudig en snel op onze service pagina.
DagelijkseBroodkruimels Team
40.000+
volgers
45.000+
vind-ik-leuks
9,2/10
3953 beoordelingen
iDEAL
Algemene voorwaardenPrivacyCookies
© 2014 - 2024 Dagelijkse Broodkruimels