Bijbelteksten medeleven

Op zoek naar Bijbelteksten medeleven? Dan ben je op deze pagina met Bijbelteksten medeleven op het goede adres. Het is belangrijk om met anderen mee te leven. Naar onze mening heeft het alles te maken met het grote gebod dat Jezus ons gaf: Heb je naaste lief.

Door hieronder op direct naar het overzicht te klikken ga je direct naar het overzicht met Bijbelteksten medeleven. We hopen dat je door dit overzicht de Bijbeltekst medeleven zal vinden die je zoekt.

Direct naar het overzicht
Bijbelteksten medeleven

Waarom Bijbelteksten medeleven?

Het grootste geschenk dat je iemand kunt geven, is oprechte aandacht. Een uitspraak van Richard Moss die best wel eens waar zou kunnen zijn. Echt met iemand meeleven is bijna niet mogelijk zonder iemand je oprechte aandacht te geven.

Er staan behoorlijk wat Bijbelteksten over zorgen voor elkaar in de Bijbel. Jezus (het vlees geworden Woord) geeft ons heel veel voorbeelden van medeleven tijdens zijn tijd op aarde. Zelf tijdens zijn lijden en sterven heeft hij nog oog voor anderen.

Mocht je nog Bijbelteksten medeleven weten die echt in dit overzicht Bijbelteksten medeleven moeten staan, neem dan contact met ons op. Naast deze pagina bieden we ook een pagina met bemoedigende Bijbelteksten en een pagina met Bijbelteksten bedankt.

Ben je op zoek naar christelijke medelevenkaarten, christelijke bemoedigingskaarten of andere christelijke kaarten? Neem dan eens een kijkje in onze christelijke webshop. In de webshop verkopen we ook leuke christelijke cadeautjes om iemand te laten weten dat je met hem of haar meeleeft.

Overzicht Bijbelteksten medeleven

Bijbeltekst medeleven

Genesis 31:49
Ik denk aan je. Genesis 31:49

Bovenstaande Bijbeltekst medeleven is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst medeleven

Genesis 31:49
Ik denk aan je. Genesis 31:49

Bovenstaande Bijbeltekst medeleven is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Psalm 103:13
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. Psalm 103:13

Jesaja 49:15-16
Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen. Jesaja 49:15-16

Klaagliederen 3:22-23
Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw! Klaagliederen 3:22-23

Zacharia 7:9-10
Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen. Zacharia 7:9-10

Bijbeltekst Medeleven Mattheus 7 7

Matteus 7:7
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Matteus 7:7

Bovenstaande Bijbeltekst medeleven is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Romeinen 12:15
Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Romeinen 12:15

2 Korintiërs 1:3-4
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. 2 Korintiërs 1:3-4

Efeziërs 4:32
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Efeziërs 4:32

Bijbeltekst medeleven

Kolossenzen 3:12
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Kolossenzen 3:12

Hebreeën 4:15
Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Hebreeën 4:15

Bijbeltekst Medeleven Jakobus 5 16

Jakobus 5:16
Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. Jakobus 5:16

Bovenstaande Bijbeltekst medeleven is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

1 Petrus 3:8
Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 1 Petrus 3:8

Niet de Bijbeltekst medeleven kunnen vinden die je zocht?

Op onze pagina Bijbelteksten bieden we een overzicht van alle thema’s en Bijbelboeken waar we Bijbelteksten in aanbieden.

Bekijk alle thema’s
Bekijk alle Bijbelboeken