Bemoedigende Bijbelteksten

In de Bijbel staan veel bemoedigende Bijbelteksten. Voor elke situatie is wel een bemoedigende Bijbeltekst te vinden. Hieronder wordt een overzicht geboden van mooie en bemoedigende Bijbelteksten die gebruikt kunnen worden om een ander te bemoedigen. We posten al een aantal jaren een Bijbeltekst van de dag. Inmiddels hebben wel al meer dan 1500 Bijbelteksten verzameld. Om toch goed de Bijbeltekst te kunnen vinden die je zoekt hebben we besloten om pagina’s te maken met overzichten van Bijbelteksten op thema. Dit overzicht met Bijbelteksten bemoediging is er daar één van.

Op deze pagina met bemoedigende Bijbelteksten staan diverse Bijbelteksten bemoediging. Denk bijvoorbeeld aan bemoedigende Bijbelteksten overlijden, bemoedigende Bijbelteksten bij ziekte, mooie Bijbelteksten liefde, bemoedigende Bijbelteksten voor vrouwen. Kortom voor elk moment een passende Bijbeltekst. Mocht je nog een bemoedigende Bijbeltekst weten die niet in dit overzicht staat, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We zullen dan proberen om deze Bijbeltekst bemoediging zo snel mogelijk aan dit overzicht met bemoedigende Bijbelteksten toe te voegen.

Direct naar het overzicht
Bemoedigende Bijbelteksten

Waarom bemoedigen met Bijbelteksten?

In de Bijbel staan veel bemoedigende Bijbelteksten. Voor elke situatie is wel een bemoedigende Bijbeltekst te vinden. Hieronder wordt een overzicht geboden van mooie en bemoedigende Bijbelteksten die gebruikt kunnen worden om een ander te bemoedigen. Op het moment dat je een ander bemoedigt met een Bijbeltekst, deel je leven en kracht uit. De apostel Paulus schrijft hierover het volgende in zijn brief aan de Hebreeën:

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Hebreeën 4:12

Het woord van God dringt dus door tot het diepst van ons mens zijn. Dit betekent dat wanneer je een ander bemoedigt met een Bijbeltekst je (samen met God) leven en kracht diep in die ander brengt.

En het gaat zelfs nog verder dan dat. Het is het delen van het Woord, het Licht, de enige Zoon, de van God gekomen Leraar, het Brood, de Deur, de goede Herder, de Weg, de Waarheid en het Leven; Het delen van Jezus!

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Johannes 1:14

Iemand een bemoedigende Bijbeltekst sturen is dus meer dan het versturen van een tekst op een kaart, e-mail, SMS, Whatsapp etc. Het is het brengen van het Leven, de Bron van alle kracht in de hemel en op aarde, in het diepst van een ander. Het is delen van en uit het Brood (Jezus) en het brood (de Bijbel). Wat een bemoediging voor de bemoediger en wat een voorrecht!

Naast dit overzicht met Bijbelteksten bemoediging wat gebruikt kan worden voor als je op zoek bent naar bemoedigende Bijbelteksten bij ziekte of bijvoorbeeld bemoedigende Bijbelteksten voor vrouwen en bemoedigende Bijbelteksten bij verdriet bieden we ook een overzicht met mooie Bijbelteksten liefde en bemoedigende teksten bij ziekte.

In onze christelijke webshop bieden we ook christelijke kaarten bemoediging aan, maar bijvoorbeeld ook christelijke kaarten beterschap, christelijke verjaardagskaarten en ander christelijke producten.

Overzicht bemoedigende Bijbelteksten

Bemoedigende Bijbeltekst

Genesis 28:15
Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. Genesis 28:15

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bemoedigende Bijbeltekst bij ziekte

Genesis 31:49 – Ik denk aan je
Een andere naam die hij kreeg was Mispa, want Laban zei daar ook: Moge de HEER toezicht houden op jou en mij wanneer we niet bij elkaar in de buurt zijn. Genesis 31:49

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bemoedigende Bijbeltekst

Genesis 31:49 – Je bent in mijn gedachten
Een andere naam die hij kreeg was Mispa, want Laban zei daar ook: Moge de HEER toezicht houden op jou en mij wanneer we niet bij elkaar in de buurt zijn. Genesis 31:49

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bemoedigende Bijbeltekst

Exodus 3:14
Ik ben, die Ik ben. Exodus 3:14

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bemoedigende Bijbeltekst

Numeri 6:24 26
De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Numeri 6:24 26

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bemoedigende Bijbeltekst

Jozua 1:9
Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij. Jozua 1:9

Bemoedigende Bijbeltekst

Ruth 1:16
Waar jij heen gaat, daar ga ik heen. Ruth 1:16

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bemoedigende Bijbeltekst

2 Kronieken 25:8
Want in God is kracht, om te helpen. 2 Kronieken 25:8

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bemoedigende Bijbeltekst

Ezra 10:4
Sta op wees sterk en handel. Ezra 10:4

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Nehemia 8:10
Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht. Nehemia 8:10

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Psalm 18:31
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is Hij voor allen die bij hem schuilen. Psalm 18:31

Psalm 23:4
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Psalm 23:4

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Bemoediging Psalm 31 25

Psalm 31:25
Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed. Psalm 31:25

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Bemoediging Psalm 31 25

Psalm 31:25
Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed. Psalm 31:25

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst-Bemoediging-

Psalm 32:8
Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Psalm 32:8

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Bemoediging Psalm 32 8

Psalm 32:8
Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Psalm 32:8

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Psalm 32:10
Wie op hem vertrouwen, omringt hij met liefde. Psalm 32:10

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Psalm 34:9-10
Proef, en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij hem schuilt. Vromen, heb ontzag voor de Heer: wie hem vreest lijdt geen gebrek. Psalm 34:9-10

Psalm 37:4-6
Vertrouw je hele leven aan Hem toe. Dan zal Hij in alles voor je zorgen. Hij zal altijd voor je opkomen. Dat is net zo zeker als dat het ’s morgens weer licht wordt en de zon hoog aan de hemel zal komen te staan. Psalm 37:4-6

Psalm 46:2-3
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Psalm 46:2-3

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Psalm 56:9
U bewaart mijn tranen in Uw fles. Psalm 56:9

Psalm 91:4
Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Psalm 91:4

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Bemoediging Psalm 119 105

Psalm 119:105
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Psalm 119:105

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bemoedigende Bijbeltekst

Psalm 121:1-2
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121:1-2

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bemoedigende Bijbeltekst

Psalm 130:5
Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. Psalm 130:5

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Psalm 138:3 – Beterschap
Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. Psalm 138:3

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Bemoediging Psalm 139

Psalm 139
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou Uw hand mij leiden, zou Uw rechterhand mij vasthouden. Psalm 139

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Bemoediging Psalm 143 8

Psalm 143:8
Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u. Psalm 143:8

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Spreuken 3:6
Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. Spreuken 3:6

Spreuken 3:6
Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. Spreuken 3:6

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Spreuken 27:9 – Jij maakt me blij
De geur van balsem en wierook maakt gelukkig, maar zoeter voor het hart is ware vriendschap. Spreuken 27:9

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Bemoediging Proverbs 31 28

Spreuken 31:28
Haar kinderen prijzen haar, haar man bejubelt haar. Spreuken 31:28

Jesaja 40:28
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Jesaja 40:28

Bemoedigende Bijbeltekst

Jesaja 40:31
Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. Jesaja 40:31

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bemoedigende Bijbeltekst

Jesaja 40:31
Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. Jesaja 40:31

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bemoedigende Bijbeltekst

Jesaja 41:10
Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Jesaja 41:10

Bijbeltekst bemoediging

Jesaja 43:2
Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Jesaja 43:2

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Jesaja 43:4
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Jesaja 43:4

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Bemoediging Jesaja 43 4

Jesaja 43:4
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Jesaja 43:4

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Bemoediging Jesaja 43 4

Jesaja 43:4
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Jesaja 43:4

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Bemoediging Jesaja 49 16

Jesaja 49:16 – God vergeet jou nooit
Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen. Jesaja 49:16

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Bemoediging Jesaja 51 12

Jesaja 51:12
Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras? Jesaja 51:12

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Bemoediging Jesaja 58 11

Jesaja 58:11
Waar God leidt, voorziet Hij. Jesaja 58:11

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Bemoediging Jesaja 60 1

Jesaja 60:1
Sta op en schitter je Licht is gekomen, over jou schijnt de Luister van de Heer. Jesaja 60:1

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Bemoediging Jesaja 60 1

Jesaja 60:1
Sta op en schitter je Licht is gekomen, over jou schijnt de Luister van de Heer. Jesaja 60:1

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Jeremia 20:11
De Heer staat mij terzijde als een machtig krijgsman. Jeremia 20:11

Jeremia 31:3
Ik heb van je gehouden met een eeuwigdurende liefde; liefdevol heb Ik je naar Mij toegetrokken. Jeremia 31:3

Bijbeltekst Bemoediging Jeremia 31 3

Jeremia 31:3
Ik heb van je gehouden met een eeuwigdurende liefde; liefdevol heb Ik je naar Mij toegetrokken. Jeremia 31:3

Bovenstaande bemoedigende Bijbeltekst is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.