Bijbelteksten Exodus

Bijbelboek Exodus

Het Bijbelboek Exodus. Exodus bevat 1213 Bijbelverzen verdeeld over 40 hoofdstukken. Daarin komen 81 titels voor. We hebben inmiddels behoorlijk wat kruimels met Bijbelteksten Exodus gemaakt. Om goed overzicht te krijgen in alle Bijbelteksten met afbeeldingen die we gemaakt hebben zijn deze onderverdeeld in alle Bijbelboeken uit de Bijbel.

Naast de Bijbelboeken hebben we de Bijbelteksten ook onder gebracht in diverse thema’s. Denk aan thema’s als Bijbelteksten bemoediging, Bijbelteksten liefde en Bijbelteksten overlijden. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de pagina Bijbelteksten. Hier is een overzicht te vinden van alle thema’s waarin we Bijbelteksten bieden en natuurlijk ook een overzicht van alle Bijbelboeken.

Naar overzicht Bijbelteksten Exodus

Bijbelteksten Exodus overzicht

Exodus 14:14

De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. Exodus 14:14

Exodus 14:14

De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn. Exodus‬ ‭14:14

Exodus 14:22

Rechts en links was een muur van water. Daartussen konden de Israëlieten door de zee lopen, over droge grond. Exodus 14:22 (BGT)

Exodus 15:17

U brengt hen naar de berg die uw domein is, HEER, en daar zult U hen planten, in Uw eigen woning, het heiligdom door U gebouwd. De HEER is koning voor eeuwig en altijd! Exodus 15:17

Exodus 15:2

De Heer is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, de Heer kwam mij te hulp. Hij is mijn God, Hem wil ik eren, de God van mijn vader, Hem loof en prijs ik. Exodus 15:2

Exodus 15:2

De HEERE is mijn kracht en ​lied, Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, Hem verheerlijk ik; de God van mijn vader, Hem roem ik. Exodus 15:2

Exodus 15:2

De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is mijn God; daarom zal ik Hem een liefelijke woning maken; Hij is mijns vaders God, dies zal ik Hem verheffen! ‭‭Exodus‬ ‭15:2‬

Exodus 15:26

Want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. Exodus 15:26 Vaak  denken we bij een heelmeester aan een dokter. Een dokter kan alleen wat betekenen voor ons vlees en is zelfs daarin (sommige zijn zich daar van bewust anderen niet) nog afhankelijk van God. God is de ware Heelmeester en Hij [...]

Exodus 15:26

"Want Ik, de Heer, ben jullie Genezer." Exodus 15:26

Exodus 17: 8-13 – Toevallig?!

In Refidim werd Israël aangevallen door de ​Amalekieten. Toen zei ​Mozes​ tegen ​Jozua: ‘Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen ​Amalek​ ​ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God.’ Jozua​ deed wat ​Mozes​ hem [...]

Exodus 20:7

Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Exodus 20:7

Exodus 3

'Ik ben Die Ik ben'. Dit is voor eeuwig Mijn Naam. Exodus 3

Exodus 3:4-10

God bevrijdt hen die in de macht van mensen zijn. Exodus 3:4-10

Exodus 3: 7 en 8

'Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land, [...]

Exodus 31:17

Generatie na generatie moeten de Israëlieten de sabbat in acht nemen en vieren. Voor mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond, want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zevende dag heeft hij gerust om op adem te [...]

Exodus 4:12

Nu dan, ga, Ik zal Zelf met uw mond zijn, en u leren wat u spreken moet. Exodus 4:12

Niet de Bijbeltekst kunnen vinden die je zocht?

Op onze pagina Bijbelteksten bieden we een overzicht van alle thema’s en Bijbelboeken waar we Bijbelteksten in aanbieden.

Bekijk alle thema’s
Bekijk alle Bijbelboeken

VERSE KRUIMELS IN JE MAILBOX ONTVANGEN?

Dat kan! Bepaal hoe vaak je verse kruimels in je mailbox wenst te ontvangen en vul je e-mailadres in. Al meer dan 6000 mensen gingen je voor. De Bijbeltekst van de dag (dagelijkse Bijbeltekst) is het meest populair.

[activecampaign form=5]

Je gegevens zijn 100% veilig