Bijbelteksten liefde

In de Bijbel staan enorm veel Bijbelteksten over liefde of Bijbelteksten liefde. Sterker nog de Bijbel en het Evangelie draaien eigenlijk alleen maar om liefde. Gods liefde voor ons als mensen in het algemeen en Gods liefde voor jou in het bijzonder.

Het overzicht Bijbelteksten liefde geeft een overzicht van veel gebruikte Bijbelteksten liefde. De liefde overwint alles! Het Bijbelboek Korintiers heeft zelf een geheel hoofdstuk (hoofdstuk 13) gewijd aan de liefde. En de zoekterm Bijbeltekst liefde Korintiers wordt in Google zelf als suggestie aangeboden.

Direct naar het overzicht
Bijbelteksten liefde

Waarom Bijbelteksten liefde?

De liefde is de grootste kracht in het universum. Zoals gezegd zijn er behoorlijk wat Bijbelteksten liefde te vinden in de Bijbel en deze zijn in zo goed als alle denkbare situaties te gebruiken. In ons overzicht Bijbelteksten liefde brengen we echter een onderscheid aan. We bieden Bijbelteksten God liefde voor jou ( is meestal ook Bijbeltekst trouw van God ) en daarnaast Bijbelteksten liefde tussen man en vrouw. De Bijbelteksten liefde tussen man en vrouw kun je ook goed gebruiken als je op zoek bent naar een Bijbeltekst trouwkaart, Bijbelteksten relatie of Bijbelteksten Valentijnsdag.

We bieden overigens ook een apart overzicht voor Bijbelteksten bij Huwelijk en bruiloften. Daarnaast hebben we ook pagina met Bijbelteksten verloving en Bijbelteksten bemoediging. Ga naar de pagina Bijbelteksten om een volledig overzicht te zien van de thema’s waarin we Bijbelteksten met christelijke afbeeldingen aanbieden. Verder bieden we in onze christelijke webshop ook christelijke kaarten, als christelijke kaarten huwelijk en christelijk kaarten bemoediging. Mocht je Bijbelteksten liefde missen waarvan je van mening bent dat ze echt in dit overzicht Bijbelteksten liefde moeten staan, neem dan contact met ons op.

Overzicht Bijbelteksten liefde

Bijbeltekst Liefde Psalm 32 10

Psalm 32:10
Wie op hem vertrouwen, omringt hij met liefde. Psalm 32:10

Bovenstaande Bijbeltekst liefde is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Psalmen 103:13
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. Psalmen 103:13

Psalmen 143:8
Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u. Psalmen 143:8

Bijbeltekst Liefde Spreuken 3 3

Spreuken 3:3
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 3:3

Bovenstaande Bijbeltekst liefde is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Liefde Spreuken 31 29

Spreuken 31:29
Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal. Spreuken 31:29

Bovenstaande Bijbeltekst liefde is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Hooglied 1:1b 2a
Jouw liefde is zoeter dan wijn, zoet is de geur van je huid, je naam is een kostbaar parfum. Hooglied 1:1b 2a

Hooglied 1:15
Je bent zo mooi, vriendin van mij, je bent zo mooi! Hooglied 1:15

Hooglied 6:3
Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij. Hooglied 6:3

Bovenstaande Bijbeltekst liefde is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst liefde

Jesaja 43:4
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Jesaja 43:4

Bijbeltekst liefde

Jeremia 31:3
Ik heb je altijd liefgehad. Jeremia 31:3

Bovenstaande Bijbeltekst liefde is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst liefde

Johannes 3:16
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Bovenstaande Bijbeltekst liefde is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst liefde

Johannes 13:34
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Johannes 13:34

Bovenstaande Bijbeltekst liefde is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst liefde

Johannes 15:9
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde. Johannes 15:9

Bovenstaande Bijbeltekst liefde is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Romeinen 8:28
En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Romeinen 8:28

Romeinen 12:10
Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Romeinen 12:10

Romeinen 13:8
Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. Romeinen 13:8

1 Korintiërs 13:2
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 1 Korintiërs 13:2

Bijbeltekst liefde 1 korintiers 13 13

1 Korintiërs 13:13
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootse hiervan is de liefde. 1 Korintiërs 13:13

Bovenstaande Bijbeltekst liefde is te koop als christelijke mok in onze webshop. Klik hier om deze mok te bekijken.

Bijbeltekst liefde

1 Korintiërs 13:4
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 1 Korintiërs 13:4

Bovenstaande Bijbeltekst liefde is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst liefde

1 Korintiërs 13:8
De liefde zal nooit vergaan. 1 Korintiërs 13:8

Bovenstaande Bijbeltekst liefde is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

1 Korintiërs 16:14
Alles wat u doet, moet u met liefde doen. 1 Korintiërs 16:14

Bijbeltekst Liefde Efeziers 4 2

Efeziërs 4:2
Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Efeziërs 4:2

Efeziërs 5:25
Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad. Efeziërs 5:25

Kolossenzen 3:14
En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Kolossenzen 3:14

Bijbeltekst liefde

1 Johannes 4:8
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 1 Johannes 4:8

Bovenstaande Bijbeltekst liefde is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

1 Johannes 4:12
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 1 Johannes 4:12

Bijbeltekst Liefde 1 Johannes 4 19

1 Johannes 4:19
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 1 Johannes 4:19

Bovenstaande Bijbeltekst liefde is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst liefde

1 Petrus 4:8
Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 1 Petrus 4:8

Niet de Bijbeltekst liefde kunnen vinden die je zocht?

Op onze pagina Bijbelteksten bieden we een overzicht van alle thema’s en Bijbelboeken waar we Bijbelteksten in aanbieden.

Bekijk alle thema’s
Bekijk alle Bijbelboeken