Bijbelteksten Lucas

Bijbelboek Lucas

Het boek Lucas is het 42e boek uit de Bijbel en het heeft 1151 verzen in 24 hoofdstukken.
Daar komen 134 titels in voor. We hebben inmiddels behoorlijk wat kruimels met Bijbelteksten Lucas gemaakt. Om goed overzicht te krijgen in alle Bijbelteksten met afbeeldingen die we gemaakt hebben zijn deze onderverdeeld in alle Bijbelboeken uit de Bijbel.

Naast de Bijbelboeken hebben we de Bijbelteksten ook onder gebracht in diverse thema’s. Denk aan thema’s als Bijbelteksten bemoediging, Bijbelteksten liefde en Bijbelteksten overlijden. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de pagina Bijbelteksten. Hier is een overzicht te vinden van alle thema’s waarin we Bijbelteksten bieden en natuurlijk ook een overzicht van alle Bijbelboeken.

Naar overzicht Bijbelteksten Lucas

Bijbelteksten Lucas overzicht

Lucas 1:33

Aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Lucas 1:33

Lucas 1:37

Want voor God is niets onmogelijk. Lucas 1:37

Lucas 1:37

Want voor God is niets onmogelijk. Lucas 1:37

lucas 1:46-48

  Lucas 1: 46 -48 Maria zei: 'Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft ook gehad voor mij, zijn minste dienares.

Lucas 10:19

Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en niets zal u enig kwaad doen. Lucas 10:19

Lucas 11:28

Maar hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.’ Lucas 11:28

Lucas 11:28

Terwijl hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen Hem: "Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gedronken hebt!" Maar Hij zei: "Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven." Lucas 11:28

Lucas 12 : 22-23

Daarom zeg ik tegen jullie: maak je nergens zorgen over. niet of je wel te eten zal hebben Ook niet of je wel kleren zal hebben om aan te trekken. het leven is toch belangrijker dan het eten? en het lichaam is toch belangrijker dan de kleding? Lucas 12 : [...]

Lucas 12:22-26

Met Mij blijven communiceren is de beste remedie tegen bezorgdheid. Als je je gedachten op Mij richt, kun je veel positiever denken. Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Daarom zeg Ik tegen jullie: maak je nergens zorgen over. Niet of je wel te eten zal hebben. Ook niet of je wel [...]

Lucas 12:25

Wie van jullie kan door zich zorgen te maken een el aan zijn levensduur toevoegen? Lucas 12:25 Stop met dat eindeloze ronddraaien in kringetjes van bezorgdheid! Scheur je aandacht los van de toekomst  en richt je op het huidige moment, waar Mijn liefdevolle aanwezigheid op je wacht. Zoek Mijn aangezicht [...]

Lucas 12:34

Waar jullie schat is, zal ook jullie hart zijn. Lucas 12:34

Lucas 12:6-7

Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Lucas 12:6-7 Deze kruimel is verkrijgbaar als christelijke kaart in onze in onze christelijke webshop. Wil je [...]

Lucas 12:7

Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm ​mussen. Lucas 12:7 Deze kruimel is trouwens ook als kaart in onze webshop verkrijgbaar! Klik hier om 'm te bekijken!

Lucas 16:10

Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. Wie onbetrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. Lucas 16:10

Lucas 18:15-17

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe [...]

Lucas 18:15-17

De mensen probeerden ook kleine ​kinderen​ bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken. Toen de ​leerlingen​ dat zagen, berispten ze hen. Maar ​Jezus​ riep de ​kinderen​ bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het ​koninkrijk van God​ behoort toe [...]

Lucas 18:17

"Luister goed! Ik zeg jullie: Als je het koninkrijk van God niet aanneemt zoals een kind dat doet, kun je het niet binnen gaan."

Lucas 18:2-5 | Hoe Kijkt God Naar Jouw Gebed?

'Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een ​weduwe​ in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” [...]

Lucas 19: 10

De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Lucas 19: 10

Lucas 3:19

Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was. Lucas 19:3

Niet de Bijbeltekst kunnen vinden die je zocht?

Op onze pagina Bijbelteksten bieden we een overzicht van alle thema’s en Bijbelboeken waar we Bijbelteksten in aanbieden.

Bekijk alle thema’s
Bekijk alle Bijbelboeken

VERSE KRUIMELS IN JE MAILBOX ONTVANGEN?

Dat kan! Bepaal hoe vaak je verse kruimels in je mailbox wenst te ontvangen en vul je e-mailadres in. Al meer dan 6000 mensen gingen je voor. De Bijbeltekst van de dag (dagelijkse Bijbeltekst) is het meest populair.

[activecampaign form=5]

Je gegevens zijn 100% veilig