Bijbelteksten Galaten

Bijbelboek Galaten

Het Bijbelboek Galaten. Het boek Galaten is het 48e boek en bevat 149 verzen in 6 hoofdstukken. Daarin komen 61 titels voor. We hebben inmiddels behoorlijk wat kruimels met Bijbelteksten Galaten gemaakt. Om goed overzicht te krijgen in alle Bijbelteksten met afbeeldingen die we gemaakt hebben zijn deze onderverdeeld in alle Bijbelboeken uit de Bijbel.

Naast de Bijbelboeken hebben we de Bijbelteksten ook onder gebracht in diverse thema’s. Denk aan thema’s als Bijbelteksten bemoediging, Bijbelteksten liefde en Bijbelteksten overlijden. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de pagina Bijbelteksten. Hier is een overzicht te vinden van alle thema’s waarin we Bijbelteksten bieden en natuurlijk ook een overzicht van alle Bijbelboeken.

Naar overzicht Bijbelteksten Galaten

Bijbelteksten Galaten overzicht

Dr. Martin Luther King: Een Droom En Een Opdracht

Vandaag, woensdag 4 april, herdenkt de wereld de moord op dr. Martin Luther King. De herdenking bepaalt ons bij de belangrijke vraag: wat is de erfenis van zijn strijd tegen discriminatie en sociale ongerechtigheid? En wat is mijn aandeel in die strijd?   Het antwoord op die vraag mag ons [...]

Galaten 2:19-20

Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Galaten 2:19-20

Galaten 2:20

Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij dat Hij zijn leven voor mij heeft gegeven. [...]

Galaten 2:20

Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij! Galaten 2:20

Galaten 2:21

Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Galaten 2:21

Galaten 2:20

Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Galaten 2:20

Galaten 2:20

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Galaten 2:20

Galaten 3:14

Door Jezus ontvang ik de zegen van Abraham. Galaten 3:14 Wat is de zegen van Abraham? Deze is te vinden in Genesis 12:2-3 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie [...]

Galaten 3:23

Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Galaten 3:23

Galaten 3:26

Jullie zijn allemaal kinderen van God, omdat jullie geloven in Jezus Christus. Galaten 3:26

Galaten 3:26-27 

Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Galaten 3:26-27

Galaten 3:28

Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. Galaten 3:28 (HSV)

Galaten 4:7

U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God. Galaten 4:7

Galaten 4:7

U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God. Galaten 4:7 (NBV)

Galaten 5:1

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Galaten 5:1

Galaten 5:1

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Galaten 5:1

Galaten 5:1

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgekocht heeft. Galaten 5:1

Galaten 5: 13

Broeders en Zusters, u zijt geroepen om vrij te zijn, misbruik die vrijheid niet! Galaten 5 :13

Galaten 5:13-14

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.' Galaten 5:13-14

Galaten 5:13

U bent geroepen om vrij te zijn. Galaten 5:13 (NBV)

Niet de Bijbeltekst kunnen vinden die je zocht?

Op onze pagina Bijbelteksten bieden we een overzicht van alle thema’s en Bijbelboeken waar we Bijbelteksten in aanbieden.

Bekijk alle thema’s
Bekijk alle Bijbelboeken

VERSE KRUIMELS IN JE MAILBOX ONTVANGEN?

Dat kan! Bepaal hoe vaak je verse kruimels in je mailbox wenst te ontvangen en vul je e-mailadres in. Al meer dan 6000 mensen gingen je voor. De Bijbeltekst van de dag (dagelijkse Bijbeltekst) is het meest populair.

[activecampaign form=5]

Je gegevens zijn 100% veilig