Boek
Augustinus uitgaven - Belijdenissen
Paperback
352 pagina's
Nederlands
2024
9789463401227
Augustinus uitgaven  -   Belijdenissen

Duurzaam & sociaal

Altijd retourneren & levenslange service

Gratis verzending vanaf ā‚¬40,-

Samenvatting

Als Augustinus (354-430) een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis zijn Belijdenissen, een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hierin laat hij zich kennen als een zoekende mens en gelovige. Hij roept zijn lezers op zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie. De 'Belijdenissen' van Augustinus worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op de dag van vandaag. In deze meest recente Nederlandse vertaling heeft Wim Sleddens met veel zorg het vaak moeilijke Latijn van Augustinus in helder Nederlands vertaald. Samen met de overzichtelijke indeling is deze uitgave een zeer toegankelijke uitvoering van het bekende werk van Augustinus.

ISBN
9789463401227
Taal
Nederlands
Bindwijze
Paperback
Druk
1
Aantal pagina's
352 pagina's
Gewicht
483 g
Afmetingen
21,5 cm Ɨ 14 cm Ɨ 2,2 cm

Meer zoals dit

Schatkamer van het geloof
Schatkamer van het geloof
9789460360671
Ingeleid, vertaald en van aantekeningen vorzien door drs. Joost van Neer, Martijn Schrama o.s.a. en Anke Tigchelaar Op zaterdag 15 juni a.s. verschijnt bij uitgeverij Damon in samenwerking met het Augustijns Instituut te Eindhoven het boek Aurelius Augustinus - Schatkamer van het geloof: preken over teksten uit het Oude Testament. Ter gelegenheid van de nieuwe publicatie organiseert het Augustijns Instituut op deze dag een boekpresentatie om 15.30 u - 16.30 u. De bijeenkomst maakt deel uit van een langere studie- en ontmoetingsdag en vindt plaats op de Augustijnendreef 15, 5611 CS Eindhoven. Na de opening houdt Martijn Schrama een korte voordracht. Daarna wordt het eerste exemplaar aangeboden aan de prior provinciaal van de Nederlandse augustijnen, Paul Clement O.S.A. Na afloop is er een feestelijke receptie tot 17.00 u. Persmedewerkers zijn welkom mits aangemeld op uiterlijk 8 juni a.s. via e-mail: hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl Huismeester van de schatkamer. Zo ziet de predikant Augustinus zijn rol als uitlegger van de Schrift voor een breed publiek. De huismeester, over wie Jezus spreekt, haalt uit de schatkamer nieuwe en oude dingen (MatteĆ¼s 13,52). En wie Augustinus' preken leest, merkt direct dat hij een begenadigd predikant is, die zijn publiek op hartveroverende wijze in de schatten van het geloof onderricht. Het is de verdienste van de mauristen uit de zeventiende eeuw geweest dat zij de zogenoemde preken voor het volk (sermones ad populum) van Augustinus bijeenbrachten. Binnen hun verzameling vormen de preken over het Oude Testament de eerste categorie. Samen met later teruggevonden preken bevat deze bundel 65 toespraken; verreweg het grootste deel hiervan is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. Iedere preek in deze bundel is uitgesproken naar aanleiding van een lezing uit het Oude Testament. Maar wie denkt dat de preken uitsluitend over het Oude Testament gaan, zal verrast worden. Op meesterlijke en creatieve wijze brengt de huismeester Augustinus hier de kostbaarheden uit het Oude Testament en het Nieuwe bij elkaar. Deze vertaling opent voor de hedendaagse lezer ook de deuren van een andere schatkamer: die van Augustinus' preken. Zijn woorden en geloof komen in al hun glans opnieuw tot leven. Inhoud Inleiding 9 Nieuwe en oude werkelijkheid 10 De sluier wegnemen 10 Augustinus' kennismaking met de Schrift 13 Het Oude Testament in Augustinus' leven en werk 14 Augustinus' Oude Testament 17 Preken over het Oude Testament 18 Polemische preken 19 ManicheeĆ«rs 20 Donatisten 22 Tekstoverlevering 23 Betrouwbaarheid 24 Voortbouwen op het systeem van de mauristen 26 Datum en plaats 27 Schatkamer van het geloof 29 Dankwoord 30 Praktische informatie 31 1. Eerste voetnoot 31 2. Schriftcitaten en -verwijzingen 31 3. Paragraafnummers en tussenkopjes 31 4. Afbeelding 31 5. Gebruikte afkortingen in literatuurverwijzingen 32 6. Gebruikte afkortingen van de bijbelboeken (met de afkorting van niet gelijkluidende boeken van de Latijnse vertalingen tussen haakjes) 32 7. Lijst van behandelde bijbelteksten 33 8. Tabel van preeknummers 35 Literatuur 36 1. Latijnse tekstuitgaven 36 2. Vertalingen 36 3. Achtergrondliteratuur 38 Schatkamer van het geloof 43 Sermo 1 In het begin 43 Sermo 2 Abraham beproefd 49 Sermo 3 Hagar en Sarai, IsmaĆ«l en Isaak 60 Sermo 4 Esau en Jakob 63 Sermo 4A De nieuwe gestalte van Christus 99 Sermo 5 Worsteling van Jakob 101 Sermo 6 Mozes en de brandende doornstruik 118 Sermo 7 Prijzen en liefhebben 123 Sermo 8 Tien plagen in Egypte, tien geboden voor IsraĆ«l 132 Sermo 9 Tien snaren 157 Sermo 10 Wonderbaarlijke wijsheid 187 Sermo 11 God raakt nooit op 199 Sermo 12 Zichtbare God 204 Sermo 13 Liefhebben en oordelen 218 Sermo 14 Toevertrouwd aan God 228 Sermo 14A Doelgericht onderricht 238 Sermo 15 De schoonheid van Gods tempel 243 Sermo 15A Rechtschapenen past Gods lof 253 Sermo 16 Leven en goede dingen 268 Sermo 16A Bewaakt met de tong 273 Sermo 16B Genees mijn ziel 293 Sermo 17 Breekbaarder dan glas 298 Sermo 18 Werken voor de schatkamer 307 Sermo 19 Het hart op het goede spoor 315 Sermo 20 Een zuiver hart 327 Sermo 20A Gedeelde smart, halve smart 334 Sermo 20B Redding uit de nood 343 Sermo 21 Goud zal u sieren 353 Sermo 22 Verdwenen als rook, gesmolten als was 366 Sermo 22A Bevrijd van de zondaar 378 Sermo 23 Zicht op Gods liefde 384 Sermo 23A Belijden maakt nederig 399 Sermo 23B In de synagoge van de goden 404 Sermo 24 Vertoornd en barmhartig 419 Sermo 25 Uit Gods wet onderwezen 429 Sermo 25A Vol verborgen kracht 437 Sermo 26 Als schapen rond het lam 444 Sermo 27 Ondoorgrondelijke God 459 Sermo 28 Zintuigen voor God 467 Sermo 28A Teruggeven door te ontvangen 472 Sermo 29 Belijd de Heer uw lof 482 Sermo 29A Wat is zo goed als God? 487 Sermo 29B De ogen omlaag, omhoog het hart 491 Sermo 30 Maak mijn gangen recht 500 Sermo 31 Heen met zaad, terug met een schoof 508 Sermo 32 Teken op het voorhoofd, teken in het hart 515 Sermo 33 Zingen en spelen 537 Sermo 33A Mijn leven lang 534 Sermo 34 Wees wat je zingt! 550 Sermo 35 Vreugde over goedheid van een ander 557 Sermo 36 Losgeld voor de ziel 561 Sermo 37 Een sterke vrouw 574 Sermo 38 Spaaradvies 604 Sermo 39 Rijk en arm ontmoeten elkaar 616 Sermo 40 (= Sermo 339,7-9) Gods geduld 621 Sermo 41 Trouw aan Christus in zijn armoede 627 Sermo 42 Offer aan God 638 Sermo 43 Geloof en begrip 642 Sermo 45 Reiniging door heiliging 650 Sermo 46 De ene herder en vele schapen 666 Sermo 47 Vele schapen en de ene herder 715 Sermo 48 Bied God uzelf aan 757 Sermo 49 Op de knieĆ«n in de wijngaard 764 Sermo 49A Gemaakt uit een vrouw 776 Sermo 50 Schatkamers van het geloof 778 Registers bij Augustinus' sermones de scripturis 1-50 791
Geloof is het begin
Geloof is het begin
9789460361494
Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard. Voor deze bundel werden achtentwintig preken vertaald van de sermones de scripturis. Dit boek bevat de laatste reeks preken over passages uit brieven van het Nieuwe Testament. Op twee uitzonderingen na verschijnt in dit boek van alle preken de eerste Nederlandse vertaling. In bijna elke preek komen verrassende wendingen aan het licht. Zo staat Augustinus in een van de preken uit deze bundel nauwkeurig stil bij de vraag wat er gebeurt wanneer je doet wat je aan een ander hebt beloofd. We zeggen dan heel gemakkelijk dat je je belofte waarmaakt. Dat is volgens Augustinus nu net de vraag. De predikant maakt daarmee zijn luisteraars gevoelig voor diepere dimensies van ons bestaan. Gaat achter iedere belofte niet enig geloof schuil tussen twee mensen: van iemand die de belofte doet en van iemand die de belofte ontvangt? Zo bezien is geloof zelfs het begin van ons samenleven. Vanzelfsprekend gaat het daarbij aldus Augustinus niet om een willekeurig, maar om een bijzonder geloof, dat zijn kracht ontleent aan de liefde (Sermo 168,1-2). Hij had die laatste wijsheid niet van zichzelf. Hij baseerde zijn opvatting op een bijbeltekst van de apostel Paulus (Gal 5,6). Drs. Joke Gehlen-Springroum (1940) studeerde klassieke taal- en letterkunde aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Gedurende vijfentwintig jaar was zij als docente verbonden aan het katholiek gymnasium Rolduc te Kerkrade. Dr. Vincent Hunink (1962) is als docent en onderzoeker Latijn verbonden aan de Radboud-Universiteit in Nijmegen. Hij publiceert veelvuldig Nederlandse vertalingen van klassieke, vroegkerkelijke en middeleeuwse auteurs. Zie daarvoor www.vincenthunink.nl. Drs. Hans van Reisen (1957) studeerde theologie in Utrecht en was tussen 1985 en 1989 als wetenschappelijk assistent verbonden aan de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Sinds de oprichting van het Augustijns Instituut in Eindhoven is hij daar werkzaam als studiesecretaris. Drs. Annemarie Six-Wienen (1960) studeerde moderne Nederlandse letterkunde aan de Universitiet Utrecht. Zij was docente in het middelbaar onderwijs en werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2010 studeert zij theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Reflect  -   Liefde
Reflect - Liefde
Reflect biedt een totaalpakket voor tienerwerk, met vrolijke spellen, inspirerende vlogs, eerlijke gespreksonderwerpen en radicale toewijdingsmomenten. De handleiding bevat materiaal voor tien avonden, met toerusting, informatie en inspiratie voor jeugdwerkers. Met Reflect worden tieners uitgenodigd om zelf na te denken over de Bijbel, en uitgedaagd Jezus in hun leven te weerspiegelen. In dit deel staat de liefde van God centraal. Wanneer tieners weten hoe geliefd zij zijn door God, kunnen ze ook leren om van anderen te houden. In tien avonden gaan de tieners aan de hand van de Bijbel eerlijk met elkaar in gesprek over Gods liefde en de liefde voor hun naaste. www.reflectjeugdwerk.nl Uitgaven van Reflect: Handleiding HERSTEL (ISBN 9789033834356) Handleiding AVONTUUR (ISBN 9789033834349) Handleiding LEVEN (ISBN 9789033834196) Handleiding KRACHT (ISBN 9789033834202) Handleiding GELOOF (ISBN 9789033835650) Handleiding LIEFDE (ISBN 9789033835667) Dagboek REFLECTIONS (ISBN 9789033835865) Dagboek COMMITTED (ISBN 9789033835636)
Leiderschap vanuit de oorsprong
Leiderschap vanuit de oorsprong
In Leiderschap vanuit de oorsprong neemt Henk Stoorvogel je mee naar de oerverhalen van de mens, verhalen die staan opgeschreven in het bijbelboek Genesis. Meteen al in Genesis 1:26 lezen we dat God spreekt: ā€˜Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren overā€¦ā€™ God zegt feitelijk: We maken mensen naar ons beeld en we geven ze de opdracht om leider te zijn. Beelddrager zijn van God betekent leiderschap tonen. En daarmee is dit leiderschapsboek een boek voor iedereen. Ook jij bent dus een geboren, geschapen, leider. Je bent geroepen om leider te zijn over het stukje schepping dat jou is toevertrouwd, en geroepen om leider te zijn over je eigen leven. Niet voor niets kennen we in het Nederlands de uitdrukking ā€˜je leven leidenā€™. Groeien als mens is dan groeien als leider, en omgekeerd. In dit boek vind je leiderschapslessen, levenslessen, vanuit de oerverhalen uit Genesis 1-11 (Adam en Eva, KaĆÆn en Abel, Noach en de torenbouw van Babel) en vanuit de geschiedenissen van Abraham, Izak, Jakob en Jozef. Wat kunnen we leren vanuit deze oerverhalen over leven en leiderschap? Hoe kunnen we als leider Ć©n als mens meer op God gaan lijken? Welke levensschatten kunnen we opdiepen uit de oerverhalen? Welke levenslessen leren de aartsvaders ons? Een goede leider kun je alleen zijn als je dicht bij de Bron blijft. Leiderschap vanuit de oorsprong neemt je mee naar de Bron van het leven, in de overtuiging dat jij daarvan een beter mens wordt en een betere leider!
De vijf gewoontes
De vijf gewoontes
Hoe kan ik meer impact hebben op de jongeren in mijn gezin, kerk, school of omgeving? Wat kan ik doen om Ć©cht verschil te maken? Mensen met impact leven vijf gewoontes uit. Door wie zij zijn en door wat zij uitleven kunnen zij een krachtige verandering teweegbrengen in het leven van jongeren. Iedereen kan deze vijf gewoontes uitleven, ongeacht persoonlijkheid, leeftijd, talenten of aangeboren vaardigheden. Als jij je inzet om je deze gewoontes eigen te maken, zal de positieve invloed op de jongeren in jouw leven onvermijdelijk zijn. Elk van de vijf gewoontes wordt geĆÆllustreerd met inspirerende verhalen, de nieuwste wetenschappelijke inzichten en dagelijkse oefeningen. Of je nu meer positieve invloed wilt hebben als ouder, verschil wilt maken in jouw kerk, op school of in jouw omgeving, de gewoontes in dit boek zullen je helpen dit doel te bereiken. Daarnaast vind je in het boek de link naar een praktisch werkboek, een assessment om je voortgang te meten en een online training. "Een must-read voor iedereen die met jongeren aan de slag wil." Bram Rebergen, directeur Youth for Christ Nederland
Aanstekelijk Kinderwerk - Karin Koornstra
Aanstekelijk Kinderwerk - Karin Koornstra
In iedere kerk aanstekelijk kinderwerk: hoe bereik je dat? Karin Koornstra heeft kinderwerk geleid in grote en kleine kerken, in binnen en buitenland, met acht kinderen of achthonderd. Ze is een ervaren leerkracht, coach en dirigent met passie voor kinderen. Dit doe- en inspiratieboek geeft je alle benodigde tools en skills voor aanstekelijk kinderwerk. De vele voorbeelden en tips in dit boek helpen je jezelf te bekwamen in vertellen, zingen met kinderen, bidden en orde houden, het bouwen van teams, visie ontwikkelen en doelen stellen in je kinderwerk. Een must have voor iedereen die met kinderen werkt, maar ook voor gemeenteleiders die kinderwerk willen integreren in de gemeentevisie. Aanbeveling ā€œLaten we leren van mensen met ervaring hiermee. Karin Koornstra is zelf als jong meisje tot geloof gekomen en heeft daarna duizenden kinderen de weg gewezen. Ze weet hoe belangrijk en zegenrijk geloofsonderwijs is, maar ook hoe je al je creativiteit daarin kwijt kan. Een heerlijk en rijk boek dat iedereen die met kinderen werkt zal inspireren. Een aanrader!ā€ Else Vlug ā€“ kinderevangeliste en schrijfster bij Opwekking en TimotheĆ¼s
Duurzaam & sociaal
Altijd retourneren & levenslange service
Gratis verzending vanaf ā‚¬40,-
Hulp of advies nodig?
Vind je antwoord eenvoudig en snel op onze service pagina.
DagelijkseBroodkruimels Team
40.000+
volgers
45.000+
vind-ik-leuks
9,2/10
3953 beoordelingen
iDEAL
Algemene voorwaardenPrivacyCookies
Ā© 2014 - 2024 Dagelijkse Broodkruimels