Home > Kruimels uit Bram Markus

Over Bram Markus

Man van Nanda. Papa van Boas, Saar en Lot. Passie voor God en mensen. Fanatiek duursporter. Geïnteresseerd in boeken, films, muziek, contentmarketing en het internet. Initiatiefnemer DagelijkseBroodkruimels. Bekijk alle blogs en (video)kruimels van Bram

Lukas 12:34

Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Lukas 12:34

Efeziërs 3:12

Je bent altijd welkom! Nu hebben wij, door ons geloof, vol vertrouwen vrij toegang tot God. Efeziërs 3:12

Psalm 62:2-3

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen. Psalm 62:2-3

Johannes 20:29

Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Johannes 20:29

Psalm 63:5-6

U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal U loven. Psalm 63:5-6

Openbaring 2:10

Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven. Openbaring 2:10

Johannes 13:34

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Johannes 13:34

Psalm 41:10

Zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd. Psalm 41:10

2 Korintiërs 5:21

God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden. 2 Korintiërs 5:21