Home > Kruimels uit Bram Markus > Pagina 2

Over Bram Markus

Man van Nanda. Papa van Boas, Saar en Lot. Passie voor God en mensen. Fanatiek duursporter. Geïnteresseerd in boeken, films, muziek, contentmarketing en het internet. Initiatiefnemer DagelijkseBroodkruimels. Bekijk alle blogs en (video)kruimels van Bram

Hebreeën 6:19

Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. Hebreeën 6:19

Jozua 1:5

Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Jozua‬ ‭1:5‬ ‭

Hooglied 6:3

Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij. Hooglied 6:3

Johannes 10:27

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. Johannes‬ ‭10:27‬ ‭

Efeze 4:5

Eén Heere, één geloof, één doop. Efeze ‭4:5‬

1 Petrus 2:25

Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. 1 Petrus 2:25

Spreuken 13:10

Betweters maken ruzie, wie goede raad ter harte neemt, is wijs. Spreuken 13:10

Hebreeën 13:5-6

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?' Hebreeën 13:5-6

Psalm 136:3-4

Loof de oppermachtige Heer – eeuwig duurt zijn trouw – die wonderen doet, Hij alleen – eeuwig duurt zijn trouw. Psalm 136:3-4

Jakobus 1:5

Komt een van u wijsheid tekort ? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Jakobus 1:5