Bijbelteksten Belijdenis

Ben je op zoek naar Bijbelteksten Belijdenis of belijdenisteksten Bijbel? Dan ben je bij DagelijkseBroodkruimels aan het goede adres. Inmiddels delen we al enkele jaren een Bijbeltekst van de dag met afbeelding. Tussen deze dagelijkse Bijbelteksten zitten ook een groot aantal Bijbelteksten Belijdenis. Dit overzicht met Bijbelteksten belijdenis zal je niet helpen met een belijdenistekst kiezen maar geeft belijdenisteksten voor op een belijdeniskaart. Wanneer je een belijdenistekst dient te kiezen verwijzen we naar ons overzicht met mooie Bijbelteksten.

Het is een bijzonder kostbaar moment dat iemand voor en aan de gemeente zijn geloof in Jezus wil belijden. Een moment wat naar onze mening ook speciale aandacht verdient. Omdat veel mensen bezig zijn met de vraag: “Wat zet je op een belijdeniskaart?” hebben we besloten om dit overzicht met Bijbelteksten belijdenis te maken. Klik op de button direct naar het overzicht om gelijk naar de Bijbelteksten belijdenis te gaan en de tekst over te slaan. Heb je vragen over dit overzicht of weet je nog een mooie Belijdenistekst uit de Bijbel? Neem dan contact met ons op.

Direct naar het overzicht
Bijbelteksten Belijdenis

Bijbelteksten Belijdenis

Elk jaar weer zijn er veel mensen die belijdenis doen van hun christelijk geloof in hun gemeente. In veel kerken gebeurd dit rond Pinksteren. Belijdenis doen is een belangrijk moment in iemands leven. Romeinen 10:9 zegt: “Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.” Zoals gezegd zijn veel mensen op zoek naar een belijdenistekst kaart, belijdenisteksten bijbel of mooie belijdenisteksten. Eigenlijk willen zie iemand feliciteren met een belijdenis en gefeliciteerd met je belijdenis zeggen. Een Bijbeltekst is hier natuurlijk uitermate geschikt voor.

Naast een Bijbeltekst kiezen veel mensen er ook voor om een belijdenis gedicht te schrijven. Daarnaast wordt ook vaak een tekst belijdenis van Sela gebruikt. Wanneer je op zoek bent naar een mooi belijdenis cadeau of anders gezegd cadeau belijdenis zoals bijvoorbeeld een christelijke boek of een christelijke poster dan willen we je op onze christelijke webshop wijzen. Naast christelijke boeken, zoals Bijbelse Dagboeken en christelijke romans verkopen we ook christelijke kaarten in onze webshop waaronder ook christelijke kaarten belijdenis. We hopen dat dit overzicht met Bijbelteksten belijdenis je zal helpen om mooie belijdenistekst te vinden.

Overzicht Bijbelteksten Belijdenis

Bijbeltekst Belijdenis Numeri 6 24 26

Numeri 6:24-26
De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Numeri 6:24-26

Bovenstaande Bijbeltekst belijdenis is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

2 Kronieken 25:8
Want in God is kracht om te helpen. 2 Kronieken 25:8

Bovenstaande Bijbeltekst belijdenis is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Belijdenis Ezra 10 4

Ezra 10:4
Sta op wees sterk en handel. Ezra 10:4

Psalm 32:5
Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Psalm 32:5

Bijbeltekst Belijdenis Psalm 32 8

Psalm 32:8
Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Psalm 32:8

Bovenstaande Bijbeltekst belijdenis is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Belijdenis psalm 32 8

Psalm 32:8
Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Psalm 32:8

Psalm 89:53
De HEERE zij voor eeuwig geloofd. Amen, ja, amen. Psalm 89:53

Bovenstaande Bijbeltekst belijdenis is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Belijdenis Psalm 119 105

Psalm 119:105
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Psalm 119:105

Bovenstaande Bijbeltekst belijdenis is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Belijdenis Psalm 130 5

Psalm 130:5
Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. Psalm 130:5

Psalm 143:8
Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u. Psalm 143:8

Bijbeltekst Belijdenis Jesaja 58 11

Jesaja 58:11
De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Jesaja 58:11

Bovenstaande Bijbeltekst belijdenis is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Belijdenis Jesaja 60 1

Jesaja 60:1
Sta op en schitter je Licht is gekomen, over jou schijnt de Luister van de Heer. Jesaja 60:1

Bovenstaande Bijbeltekst belijdenis is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Bijbeltekst Belijdenis Jesaja 60 1

Jesaja 60:1
Sta op en schitter je Licht is gekomen, over jou schijnt de Luister van de Heer. Jesaja 60:1

Bijbeltekst Belijdenis Matteus 7 24

Matteus 7:24
Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Matteus 7:24

Bijbeltekst Belijdenis Johannes 14 6

Johannes 14:6
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Johannes 14:6

Johannes 15:5
Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Johannes 15:5

Bovenstaande Bijbeltekst belijdenis is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

Romeinen 10:9
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Romeinen 10:9

Romeinen 10:10
Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. Romeinen 10:10

Bijbeltekst Belijdenis Kolossenzen 2 6

Kolossenzen 2:6
Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Kolossenzen 2:6

Bovenstaande Bijbeltekst belijdenis is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

1 Timoteüs 6:12
Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd. 1 Timoteüs 6:12

Bijbeltekst Belijdenis Hebreeen 6 19

Hebreeën 6:19
Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. Hebreeën 6:19

Bijbeltekst Belijdenis Jakobus 1 6

Jakobus 1:6
Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Jakobus 1:6

Bijbeltekst Belijdenis 1 Petrus 5 10

1 Petrus 5:10
Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. 1 Petrus 5:10

Bovenstaande Bijbeltekst belijdenis is te koop als christelijke kaart in onze webshop. Klik hier om deze kaart te bekijken.

1 Johannes 1:9
Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 1 Johannes 1:9

Niet de Bijbeltekst Belijdenis kunnen vinden die je zocht?

Op onze pagina Bijbelteksten bieden we een overzicht van alle thema’s en Bijbelboeken waar we Bijbelteksten in aanbieden.

Bekijk alle thema’s
Bekijk alle Bijbelboeken