De afgelopen periode heb ik veel mensen gesproken. Jonge mensen die me aanschoten omdat ze op bepaalde gebieden in hun leven vastliepen. Vastliepen in patronen die ze niet wilden, vastliepen in hun relatie, vastliepen in hun omgang met God.

Vrijwel iedere keer dat we hier over spraken viel me op hoe uitgeput deze mensen op een bepaalde manier waren. Uitgeput van familierelaties die geen voldoening geven, uitgeput van het moeten dienen van God, uitgeput van het werk…

Over dat laatste wil ik het in deze blog hebben. Het is de volgende sleutel naar een emotioneel volle emmer: Werk dat voldoening geeft. Salomo heeft wat mij betreft helemaal gelijk toen hij zei: ‘… Zie, wat ik als goed heb opgemerkt, is dit: dat het voortreffelijk is te eten en te drinken en het goede te genieten bij al het zwoegen… Ook ieder mens, aan wie God rijkdom en schatten geeft, en die Hij in staat stelt daarvan te eten en zijn deel te krijgen en zich bij zijn zwoegen te verheugen – dat is een gave Gods.’ (Prediker 5:17, 18) Salomo onderkende het belang van het hebben van werk dat je energie geeft! Het is Gods plan voor jouw leven dat je voldoening vindt in je werk.

Als jij een baan hebt die je dag in dag uit, week in week uit leegzuigt, dan zal je er nooit in slagen je energie op pijl te houden! Je zou je af kunnen vragen of het werk dat je doet wel echt bij je past. In dat geval kan het goed zijn een andere werkgever te zoeken. Wanneer je wilt kan ik je helpen te oriënteren op een andere baan.

Bas

bas@flow-in.nl