De laatste sleutel die ik je bood is de sleutel van ontspanning. De vraag die ik vaak hoor is hoe je in vredesnaam kunt ontspannen wanneer er nog zo veel moet gebeuren. Het werk stapelt zich op, tijd is kostbaar. Hoe kun je dan ontspannen? Of wat ‘christelijker’: ‘Er zijn nog zoveel mensen die niet van God gehoord hebben. Zij moeten bereikt worden.’ Of: ‘Zoveel mensen lopen vast in hun leven en moeten echt geholpen moeten worden.’ Of: ‘Ik heb toch mijn verantwoordelijkheid’….

Toch is ontspanning een van de meest essentiële sleutels om een volle emotionele tank te krijgen. Wanneer ik dagen achtereen bezig ben met werk, activiteiten in de kerk, gesprekken met mensen, voel ik me ‘op’ en raak uitgeput. Dát zijn momenten waarop ik kwetsbaar ben. Kwetsbaar voor negatieve reacties, voor verleiding, voor chaos in m’n hoofd.

God wil juist dat je te midden van alle drukte tijd neemt om weer tot jezelf te komen, om te ontspannen. Treffend vind ik het wanneer je leest dat, nadat Johannes de Doper is onthoofd, Jezus ruimte wil geven aan zijn verdriet, de eenzaamheid opzoekt en letterlijk wil ontspannen: ‘Toen Jezus dit hoorde, vertrok Hij vandaar per schip naar een stille plaats.’ (Mattheüs 14: 12, 13). Juist in tijden van drukte en spanning is het een uitdaging om te ontspannen. Maar wanneer zelfs de Here Jezus ervoor kiest, geef Hij dit als voorbeeld voor jou en mij. Daarom: zoek naar manieren waarop jij kunt ontspannen. Je zult er een mooier mens van worden!

Uit eigen ervaring weet ik hoe lastig het soms is om hier alleen naar te zoeken. Wanneer ik je hier bij kan helpen, doe ik dat graag!

Bas Villerius
www.flow-in.nl